BIM BİM 2 55 2005-06-22T06:20:00Z 2005-06-22T15:00:00Z 2005-06-22T15:00:00Z 2 629 3588 TBMM 29 7 4406 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 160

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Haziran 2005 Salı

 

 

Tasarılar

 

1.-   Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1055) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2005)

2.-   Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1056) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Tekirdağ Milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur’un; 28.03.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/541) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2005)

2.-   İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ile 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/542) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2005)

3.-   Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan; Cevdet Selvi ve Mehmet Yücesan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/543) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2005)

4.-   Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/544) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2005)

5.-   Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan’ın; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/545) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2005)

6.-   Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (GÜNDEME)

2.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı’nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı: 948) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (GÜNDEME)

3.-   Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali’nin; Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (GÜNDEME)

4.-   Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (GÜNDEME)

5.-   Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı: 951) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (GÜNDEME)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Avrupa Birliği müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Van Milletvekili Hacı BİNER ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)