BIM Normal deneme 2 19 2004-11-02T08:49:00Z 2004-11-03T07:45:00Z 2004-11-03T07:45:00Z 1 331 1890 TBMM 15 3 2321 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 16

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

02 Kasım 2004 Salı

 

Teklifler

 

1.-  Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci Maddesinin Başlığı ve İkinci fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/326) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 13.10.2004)

2.-  Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun Teklifi (2/327) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 13.10.2004)

3.-  Afyon Milletvekilleri Mahmut Koçak, Sait Açba, İbrahim Hakkı Aşkar, Ahmet Koca, Halil Aydoğan, Reyhan Balandı ve Halil Ünlütepe’nin; Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/328) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.10.2004)

4.-  Sinop Milletvekili Engin Altay ve 52 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/329) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.10.2004) 

 

 

Rapor

 

1.- Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 671) (Dağıtma Tarihi: 2.11.2004) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki köklü değişikliğin milli eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ve 24 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddi kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)