BIM Normal t 2 35 2005-05-12T07:45:00Z 2005-06-21T08:25:00Z 2005-06-21T08:25:00Z 3 1201 6848 TBMM 57 13 8409 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 159

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Haziran 2005 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) (GÜNDEME)

            2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/501) (S. Sayısı: 942) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) (GÜNDEME)

            3.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç’un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı: 943) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) (GÜNDEME)

            4.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) (GÜNDEME)

            5.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2005 Yılı Ocak, Şubat ve Mart Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/15)  (S. Sayısı: 947) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yatırım teşviki uygulamasının neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6025)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TPAO’ya borcu nedeniyle doğalgazı kesilen firmaya, Başbakanın talimatıyla gaz kullandırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6029)

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, İsrail gezisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6030)

4.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş’a ait bazı vakıf ve dernekler hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6036)

5.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU'nun, Uzan Grubunun SSK'ya borcu olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6046)

6.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, yaşlı aylığından yararlanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6054)

7.- Sivas Milletvekili Orhan TAŞ’ın, Cumhuriyet Üniversitesiyle ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6055)

8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6056)

9.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş’ın profesörlük unvanı hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6058)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6060)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6061)

13.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Birecik Hidroelektrik Santralı ve Barajı nedeniyle vatandaşlara ödenecek istimlak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6063)

14.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Kütahya-Gediz-Gökler Beldesi kömür ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6064)

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6065)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TPAO’ya borcu nedeniyle doğalgazı kesilen firmaya, Başbakanın talimatıyla gaz kullandırıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6066)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6067)

18.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun gelirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6068)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6069)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6070)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kalkınmada öncelikli illerdeki sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076)

22.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Meram Devlet Hastanesi başhekim yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077)

23.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş’ın sahibi olduğu şirketlere ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079)

24.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 yılındaki vergi kaçaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 yılındaki kayıt dışı istihdam maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081)

26.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, 2003-2004 yılları gelir ve kurumlar vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082)

27.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Kahramanmaraş’ta uzlaşma oranının düşüklüğüne ve sebeplerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083)

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085)

29.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6088)

30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6089)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6090)

32.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Merkez Hakem Kurulu seçimlerinin iptaline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6097)

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ülkemizin bir tanıtım envanteri hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6118)

34.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 1995 yılında AB’yle ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6119)

35.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, sözde Ermeni soykırımını kabul eden ülkelere karşı yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6120)