BIM Normal t 2 13 2005-05-12T07:45:00Z 2005-06-20T06:35:00Z 2005-06-20T06:35:00Z 1 316 1805 TBMM 15 3 2216 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 158

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Haziran 2005 Cuma

 

Tasarı

 

1.-   Vakıflar Kanunu Tasarısı (1/1054) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/539) (Plan ve Bükçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005)

2.-   Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu’nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/540) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, yoksul öğrencilere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5967)

2.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Kilis’de Telekom bayiliği iptal edilen bir şahsın intihar ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5971)

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5990)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’ın gaz kontrat devri ihalesinin ertelenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Harran Ovası sulama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992)

6.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zarara uğratıldığı iddialarına ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Emniyetin tabanca alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994)

8.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, TKİ’nin Hazineden tahsil edemediği alacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5996)

9.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Emekli Sandığına ait Büyük Efes Oteline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5997)