BIM serap 2 42 2005-06-07T12:04:00Z 2005-06-08T08:58:00Z 2005-06-08T08:58:00Z 2 724 4132 TBMM 34 8 5074 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 150

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Haziran 2005 Salı

 

 

Tasarılar

 

1.-   Şeker Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1048) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1049) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005)

3.-   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1050) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005)

 

 

 Teklifler

 

1.-   Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/500)  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

2.-   Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur İle 13 Milletvekilinin; 17.07.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/501) (Plan ve Bütçe İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

3.-   Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/502) )  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2005)

4.-   Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç’un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/503) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005)

5.-   Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç’un; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/504) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005)

6.-   Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 Milletvekilinin; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/505) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2005)

7.-   Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 Milletvekilinin; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/506) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2005)

 

 

 

 

Tezkereler

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/837) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2005)

            2.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı’nın;  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/838) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

2.-   İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1031) (S. Sayısı: 921) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

3.-   Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) (S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

4.-   Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

5.-   Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

6.-   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savurma Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

7.-   Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)

8.-   Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (GÜNDEME)