BIM deneme 2 12 2004-10-14T13:03:00Z 2004-11-03T12:10:00Z 2004-11-03T12:10:00Z 1 402 2294 TBMM 19 4 2817 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 15

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Kasım 2004 Pazartesi

 

Teklif

 

            1.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/325) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

 

Rapor

 

1.- 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın  89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma Tarihi: 1.11.2004) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Halk Bankasının esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda bir çalışması olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3104)

2.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Kızılay Derneği Genel Başkanına ve Kızılay’ın  iş yaptığı şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3111)

3.- Diyarbakır  Milletvekili  Muhsin KOÇYİĞİT’in,  Diyarbakır’daki yangında mağdur olan esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3143)

4.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Ürdün ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3144)

5.- Kocaeli  Milletvekili  İzzet ÇETİN’in, Ürdün ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3145)

6.- Muğla  Milletvekili  Fahrettin ÜSTÜN’ün,  madeni ve kağıt paraların üzerindeki farklı ifadelere  ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3188)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3189)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizdeki  maden ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3194) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, basında yer alan bir iddiaya ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3281)

10.- Hatay  Milletvekili Fuat ÇAY’ın, üst düzey bürokratların makam odalarına ve bazı iddialara ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3282)

11.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Ziraat Bankasının bir şube müdürü hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3309)

12.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL’un, İran seyahati ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3340)

13.- .- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına atanan şahsa ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3377)