BIM Normal t 2 31 2005-06-06T11:00:00Z 2005-06-07T06:36:00Z 2005-06-07T06:36:00Z 8 4180 23828 TBMM 198 47 29262 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 149

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Haziran 2005 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   27.05.2005 Tarihli ve 5357 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1042) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2005)

 

Tasarılar

 

1.-   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1043) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2005)

2.-   Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1044) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2005)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1045) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2005)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1046) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2005)

5.-   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1047) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin’in; Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Kanun Teklifi (2/498) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2005)

2.-   Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali’nin; Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/499) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2005)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin eski Milli Eğitim Müdürünün mahkeme kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

3.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, kamu yararına iş yapan kurumlar listesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6397) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kredi ve Yurtlar Kurumuna kredi borcundan dolayı icra takibi başlatılan üniversite mezunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6398) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Merkez Bankasının kara listesindeki işadamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6399) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bir siyasi parti il başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6400) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

5.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Çorlu’da meydana gelen hırsızlık, gasp olaylarına ve emniyetin aldığı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6401) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Derme Belediyesine verilen Kömürlü Plajına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya kent merkezindeki park, cadde ve sokaklardaki aydınlatma sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

8.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, personelin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Vatandaşlık Kanununda yapılacak değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6405) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Adliyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6406) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

11.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Bölge Adliye Mahkemesinin Eskişehir’e yakın bir ile kurulacağı ve Eskişehir’in buraya bağlanacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6407) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

12.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6408) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6409) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya kıyılarındaki trolle kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6410) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

15.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hububat Alım Kararnamesinin açıklanma tarihine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6411) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6412) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

17.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, trenlerdeki otomatik tren durdurma sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6413) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, THY filosundaki uçakların teknik donanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6414) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6415) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

20.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir-Aydın çevre yolunun tamamlanmasına ve Kordon Otoyolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6416) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

22.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yabancı uyruklulara satılan arazilere ve elde edilen gelire ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6418) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

23.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yeşil kart sahiplerinden ilaç katılım payı alınmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6419) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

24.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanvekilinin yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6420) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

25.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının ihalelerine ve döner sermaye prim ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6421) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6422) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

27.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Çorlu SSK Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6423) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6424) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

29.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, Emekli Sandığına ait otellerin kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6425) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

30.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yeşil kart sahiplerinden ilaç katılım payı alınmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6426) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

31.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Türkiye Taşkömürü Kurumuna işçi alımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6428) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

33.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, akaryakıt ve LPG istasyonlarında yapılan denetimlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6429) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

34.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bir öğretmenin yayınevi sahibi olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

35.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6431) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

36.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Karaburun Gerence Koyunda bir şirketin Orkinos Yetiştirme Tesisi Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6432) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6433) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

39.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Alanya İlçesindeki SSK Ödeme Bürosuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6435) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

40.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Star TV’nin TMSF’ye devri sonrasındaki program harcamalarına ve gelir-giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6436) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

41.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ÇEAŞ ve KEPEZ hissesi bulunan küçük yatırımcılara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

 42.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Çukurova Grubunun TMSF’ye borcuna ilişkin Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6438) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankası Baş Hukuk Müşavirliğini yürüten şahsa ilişkin Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bartın İlinde bir çocuk yuvasında görev yapan bazı öğretmenlerin başka illere tayinlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

45.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2005 yılında Düzce İlinde yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6441) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

46.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6442) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

47.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT Genel Müdürünün göreve gelişinden itibaren kuruma gerçekleşen personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6443) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

48.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6444) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6446) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ankara Devlet Konukevindeki tadilat çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6447) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2005)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

53.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, pirinç ithalat kontenjanında İzmir’e ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6449) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2005)

54.- İstanbul  Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, KİPTAŞ’ın İstanbul-Sarıyer-Zekeriyaköy’de inşa ettiği konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

55.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Telekom ve enerji alanındaki özelleştirme faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

56.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Muğla-Milas İlçesi Milas Anadolu  Lisesinde bir öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

57.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

58.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olan belediye başkanlarının ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6455) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

59.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Balıkesir’de yapmış olduğu bir konuşmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6456) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6458) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6459) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

63.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olan belediye başkanlarının sosyal güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6460) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

64.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, işsizlik sigortası kapsamında toplanan primlere ve yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6461) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

65.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6462) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6465) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6466) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6467) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6468) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

72.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Başkent Gençlik Federasyonunun düzenlediği Fetih Şöleninde Ankara Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

73.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, özel güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6476) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6477) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

85.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

86.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6484) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

88.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

93.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6491) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

95.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

96.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik İline üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6493) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

97.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6494) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

98.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamalara ve diğer uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6495) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6496) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6497) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6498) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6499) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6500) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6502) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6503) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6506) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

113.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6510) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6512) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

116.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6515) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2005)