BIM Normal tbmm 2 2 2005-05-12T07:45:00Z 2005-06-07T07:02:00Z 2005-06-07T07:02:00Z 1 64 367 TBMM 3 1 430 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 148

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Haziran 2005 Cuma

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Gediz Nehrinin getirdiği evsel ve endüstriyel atıkların İzmir Körfezinde yol açtığı kirliliğe ve çözümüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6450) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)