BIM Normal t 2 13 2005-06-01T06:26:00Z 2005-06-03T06:48:00Z 2005-06-03T06:48:00Z 1 119 682 TBMM 5 1 837 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 147

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Haziran 2005 Perşembe

 

Raporlar

 

            1.- 4.5.2005 Tarihli ve 5344 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1032) (S. Sayısı: 918) (Dağıtma tarihi: 2.6.2005) (GÜNDEME)

            2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre İle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919) (Dağıtma tarihi: 2.6.2005) (GÜNDEME)