BIM serap 2 18 2005-06-01T06:26:00Z 2005-06-02T06:48:00Z 2005-06-02T06:48:00Z 1 182 1039 TBMM 8 2 1275 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 146

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Haziran 2005 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.-   Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  (1/1039) (Anayasa; Plan ve Bütçe İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2005)

2.- Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1040) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2005)

3.- Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1041) (Adalet İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2005)

 

 

Teklif

 

         1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ile 4 Milletvekilinin; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/497) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2005)