BIM Normal t 2 108 2005-06-01T06:26:00Z 2005-06-01T06:53:00Z 2005-06-01T06:53:00Z 1 275 1570 TBMM 13 3 1928 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 145

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Mayıs 2005 Salı

 

Tasarı

 

1.-   Belediye Kanunu Tasarısı (1/1038) (İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2005)

 

Teklifler

 

         1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ile 4 Milletvekilinin; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/493) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2005)

2.-   Hatay Milletvekili Züheyir Amber ile 4 Milletvekilinin; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/494) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2005)

3.-   Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ile 4 Milletvekilinin; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/495) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2005)

4.-   Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün; Türkçenin Kullanılmasına ve Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Kanun Teklifi (2/496) (Adalet; İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2005)

 

Tezkere

 

         1.- Cumhurbaşkanlığı 2004 Mali Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/832) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2005)

 

Rapor

 

         1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.05.2005) (GÜNDEME)