BIM Normal t 2 42 2005-05-30T14:18:00Z 2005-06-01T06:32:00Z 2005-06-01T06:32:00Z 6 2872 16371 TBMM 136 32 20104 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 144

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Mayıs 2005 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1033) (S. Sayısı: 916) (Dağıtma tarihi: 30.5.2005) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

5.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, AİHM’de görülen türban meselesi ile ilgili davada Türkiye’nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler tarafından uçuştan men edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya İlindeki TMO’ya ait silolara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Erol Evcil isimli şahsın yasadışı faaliyetlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6355) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk-Ortodoks Patrikhanesine tanınan çalışma imkan ve araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6356) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, pirinç ithalatına ve üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6357) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

4.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Milli Eğitim Bakanının bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6358) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

5.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Ermenilerin Azerbaycan’da uyguladığı soykırıma ve sürgüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6359) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TÜPRAŞ’ın belli bir kısmının blok olarak satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6360) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6361) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

8.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, vize ve yurt dışı çıkış harcı uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6362) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

9.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Milli Gençlik Vakfının kapatılması ve mallarının Hazineye devrine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

10.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsil olunan paraların yatırılacağı bankalarla ilgili genelgeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6364) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, terör örgütü lideriyle ilgili AİHM kararına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6365) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

12.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hakim ve savcılara verdiği disiplin cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

13.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, mahkemeler ile icra ve iflas dairelerince tahsil olunan paraların hangi bankalarda tutulacağını düzenleyen genelgelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

14.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Milli Gençlik Vakfının kapatılmasına ve mallarının Hazineye devrine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6368) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gündoğmuş-Çamlıalan Köyü ile Köprülü arasındaki yolun yeniden yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6369) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

16.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Çorlu’da asayişin sağlanması için güvenlik görevlilerinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6370) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

17.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, trafik ceza tutanağını düzenleyen bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6371) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

18.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, milletvekilleri, yargı mensupları ve yabancı elçilik görevlilerinin trafik suçlarını düzenleyen genelgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

19.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Manavgat Belediye Başkanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6373) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

20.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, Hazine arazilerine ve satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6374) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bina inşaat ve işgaliye harçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6375) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 2002’den itibaren silinen veya affedilen vergi tutarlarıyla ilgili bilgilerin konsolide edilip edilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6376) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

23.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TEKEL’e bağlı İzmir Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğünün Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme Yatırımı ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6377) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

 24.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, güvenlikli araç satın alacak taksicilerden bir defalık ÖTV ve KDV alınmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6378) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

25.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, SSK’dan Sağlık Bakanlığına devredilen personelin maaşlarının ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6379) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

26.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin uzman doktor ve hemodiyaliz makinesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6380) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

27.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Serik’teki devlet hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6381) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

28.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, İstanbul Koşuyolu Hastanesinin adının değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6382) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

29.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, THY’nın, Adnan Menderes Havalimanının doğrudan yurt dışı seferlerine açılması için gösterdiği çabaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

30.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tekirdağ İli Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezi inşaatlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6384) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

31.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir Resim ve Heykel Müzesinde sergilenmekte olan iki tablonun muzır bulunup kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6385) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

32.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, görev yeri değiştirilen bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6386) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

33.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, basına yansıyan bir beyanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6387) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

34.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, doktora için geçici olarak başka üniversitelere giden araştırma görevlileri ile ilgili düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6388) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

35.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya’da Bayramyeri Parkı ve Kanal Boyundaki çocuk parkından geçen yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6389) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

36.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, mermer işletmelerine ve mermer rezervine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6390) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

37.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, isteğe bağlı sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6391) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

38.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, terör örgütüne destek verdikleri iddia edilen Avrupa Konseyi üyesi devletler aleyhine bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6392) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

39.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Kral FM’in bazı DJ’lerinin işlerine son verilme gerekçesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6393) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

40.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, THY’nın, Adnan Menderes Havalimanının doğrudan yurt dışı seferlerine açılması için gösterdiği çabaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/6394) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

41.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Milli Gençlik Vakfının kapatılmasına ve mallarının Hazineye devrine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6395) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

42.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Ziraat Bankasının 2004 yılında yaptığı yönetmenlik sınavına yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6396) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumunun kuruluş anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5653)

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, akaryakıta yapılan zamlara ve ÖTV oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5655)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5658)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2002 yılı itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5659)

5.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, bazı meslek gruplarındaki kişilere Trafik Ceza Tutanağı düzenlenmesine yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5660)

6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, iş takibi için randevu talep eden gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5661)

7.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Başbakanlık konutu ve merkez binada yapılan tadilata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5662)

8.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5665)

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5692)

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, milletvekili lojmanlarının ABD vatandaşlarına verileceği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5699)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5700)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5709)

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5710)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5711)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SSK hastanelerinin devriyle ortaya çıkan maliyet artışına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5713)

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2003-2005 yılları arasında tespit edilen iç ve dış borç stoklarına ve faiz ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5715)

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5716)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5717)

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5718)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5729)

24.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Mavi Akım Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737)

25.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, doğalgazın BOTAŞ çıkış fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738)

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739)

27.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, mazotun rafineri çıkış ve tüketiciye ulaşım fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741)

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5742)

29.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743)

30.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Doğu Anadolu’da kurulan mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744)

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, elektrik piyasasıyla ilgili bir yönetmeliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746)

33.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747)

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kapkaç olaylarına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748)

35.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Ankara-Çubuk-Akkuzulu Köyünün su ve asfaltlama ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749)

36.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Pendik’te fay hattı üzerinde akaryakıt istasyonu kurma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753)

37.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya merkezdeki bir mesire ormanının turizm alanı ilan edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5754)

38.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Projesiyle ilgili zeyilname imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5769)

39.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, dış kaynaklı kredilerle finanse edilen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5780)

40.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, askerlik süresi ile ilgili beyanına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5782)

41.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Eşdeğer İlaç Listesine alınan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797)

42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798)

43.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Basın İlan Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5815)

45.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Kalecik İlçesi Göl Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5816)

46.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, ticari taksi plakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828)

47.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa İlinde ticari araçlara getirilen tahdit uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829)

48.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, diyaliz bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5840)

49.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Doğanhisar İlçesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5842)

50.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843)

51.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN’ın, Ilısu Barajı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853)

52.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Merkez İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde iki kavşakta sinyalizasyon sistemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854)