BIM Normal t 2 19 2005-05-27T07:36:00Z 2005-05-30T07:23:00Z 2005-05-30T07:23:00Z 1 227 1296 TBMM 10 2 1591 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 143

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Mayıs 2005 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1035) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

            2.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1036) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1037) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2005)

 

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; İzmir İlinde Karabağlar Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/491) (İçişleri İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

            2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/492) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2005)

 

 

Rapor

 

1.-   Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 915) (Dağıtma tarihi: 27.5.2005) (GÜNDEME)