BIM Normal t 2 2 2005-05-24T14:03:00Z 2005-05-27T06:47:00Z 2005-05-27T06:47:00Z 4 1934 11028 TBMM 91 22 13543 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 142

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mayıs 2005 Perşembe

 

Rapor

 

1.-   Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, 22 nci Dönemde yurt dışına giden milletvekilleri ile işe alınan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3794) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İlinin toplu konut projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır için planlanan konut projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Başbakanlıkta açılan spor salonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

6.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Atatürk’ün eşi Latife Hanımın vefatıyla mühürlenen arşivin TTK Başkanı tarafından okunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

7.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir İlinde devam eden kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Doğu ve Güneydoğuda terör ve çeşitli sebeplerden dolayı boşaltılan köy ve mezralara ve kapalı okul sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İli ve bölgenin kalkınmasındaki hedeflere ve bu doğrultuda yapılanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6302) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

10.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, İmar Bankasının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sonra mudilere ödenen mevduata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6303) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

11.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, İran ve Irak’tan gelen Doğalgaz Projesi kapsamına Diyarbakır’ın alınıp alınmayacağına ve yarım kalmış projelerin tamamlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Boğaziçi alanında Milli Savunma Bakanlığına tahsisli savunma amacı dışındaki gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6305) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

13.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, pirinç ithalatı tahsislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

14.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İl ve ilçelerindeki elektrik dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’nin tam kapasiteli olarak tekrar hizmete açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

16.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’ye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’ye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

18.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Kumru-Yukarı Damlalı Beldesi ilköğretim okulu duvarının DSİ tarafından yaptırılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

19.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, akaryakıt kaçakçılığına ve ithal edilen akaryakıtın sevkiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

22.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, PKK terör örgütünün büyük kentlerde ve turistik yörelerde eylem hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

23.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Siirt-Eruh-Akmeşe Köyünün Çizmeli Köyü korucuları tarafından kiraya verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, köye dönüş projesi ile köy korucularına ve faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

26.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların sosyal tesislerden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6319) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

27.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların çocuklarının eğitimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, AB’ye üyelik sürecinde hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6321) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

29.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcılarla ilgili ücret sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

30.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların 1 inci sınıfa ayrılma sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

31.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, hakim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

32.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, köy grup teknisyenliği binalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

33.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İlindeki besiciliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

34.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İlindeki çiftçilere ödenecek destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6327) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

35.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Alanya bölgesinde yaşanan susuzluk sorununa ve muz üretimine etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6328) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

37.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki bir yüzme havuzu ve atletizm sahası inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

38.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, okullarda yaşanan zehirlenme olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

40.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, THY’nın Adnan Menderes Havalimanından doğrudan yurtdışı seferinin olmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

41.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Onur Air uçaklarına bazı Avrupa ülkelerince uçuş yasağı konmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

42.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

43.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Atatürk Havalimanıyla ilgili bazı ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

44.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Fener-Rum Patrikhanesinin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

45.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır surlarının temizlenmesi ve Sur İçini Geçmişiyle Buluşturma Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

47.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır sur içindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

48.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İlindeki belediyelerin oto, araç ve makine dağılımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

50.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Şanlıurfa’nın enerji ihtiyacına ve tarımsal sulama yapan çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

51.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

53.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, şoförlerin sosyal güvenliği ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

54.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurt dışında çalışan vatandaşların Türkiye’de emekli olabilmek için ödedikleri emeklilik primlerinin arttırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

55.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, bölünmüş yol yapımı amacıyla kamulaştırılan arazilerin bedellerinin ödenme durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

57.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, THY’nın Adnan Menderes Havalimanından doğrudan yurt dışı seferinin olmamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

58.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, 2004 yılındaki büyümenin ve cari açığın finansmanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)

61.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunun iki öğrencisinin okullarından ilişiğinin kesilme gerekçesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005)