BIM Normal t 2 47 2005-05-24T14:03:00Z 2005-05-25T06:38:00Z 2005-05-25T06:38:00Z 3 3615 20607 TBMM 171 41 25306 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 141

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Mayıs 2005 Salı

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

            1.- 04.05.2005 Tarihli ve 5344 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1032) (Anayasa İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

 

Tasarılar

 

            1.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1033) (Milli Savunma İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

            2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1034) (Milli Savunma Komisyonun) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005)

 

Teklif

 

            1.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin’in; Türkçenin Kullanımı ve Korunması Yasası Teklifi (2/490) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözlemesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İle Romanya KOBİ’ler ve Kooperatifler Ulusal Kurum Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

5.-   Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

6.-   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) (S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

7.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

8.-   Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

9.-   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

10.-    Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

2.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK’e bağlı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

6.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir’deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

7.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Almanya’nın, Alman vatandaşı Türklere yönelik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, imam hatip lisesi çıkışlı bakan ve bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir siyasi parti il başkanının bazı bürokratlarla ilgili ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6204) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU’nun, TEKEL Tokat Sigara Fabrikasında yapılan bir hizmet alımı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6205) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AR-GE için ayrılan paya ve ülkemizin dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, bazı bürokratların hükümet üyeleriyle akrabalıkları olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6207) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, IMF’ye verilen niyet mektuplarına ve cevabi mektuplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

8.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, ikamet ettiği binayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Büyük Ankara Oteli ve TEKEL İkiz Kuleleri ile atıl durumdaki kamu binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6210) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde vekaleten görevlendirilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6211) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının “Bilgi Dosyası” adlı kitabının basımı ve dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

12.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

13.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Marmara Üniversitesindeki bir törende korumaların gazetecileri engellediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6214) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

14.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, sınırlardaki mayınlı bölgenin temizlenmesine ve arazilerin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6215) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, IMF Başkan Yardımcısının asgari ücretle ilgili beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’de Ziraat Bankasına ait araziden geçen bir bulvara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, IMF’ye yollanan niyet mektubunda Merkez Bankası Başkanının imzasının bulunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6218) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

18.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Balçova Termal Tesisleri bünyesinde yapılan aquapark ve güzellik merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6219) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

19.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Emniyet teşkilatından istifa eden personele ve özel güvenlik firmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6220) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Büyükalan Köyündeki heyelan alanıyla ilgili rapora ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

21.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, kumarın ülkemizdeki ekonomik ve sosyal sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

22.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, yanlışlıkla vatandaşlıktan çıkarılan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

23.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Kırgızistan’dan dadılık için gelen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6224) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul-Beyoğlu’ndaki polis karakollarına ve görev yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

25.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

26.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Konya kent kanalizasyonunun Tuz Gölüne döküldüğü iddialarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6228) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

28.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, “Dünya Çevresel Sürdürülebilirlik İndeksi”ne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

29.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Konya kent kanalizasyonunun ve sanayi atıklarının Tuz Gölüne döküldüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

30.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, alerjik tepkilere neden olduğu gerekçesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli çevresindeki plajların kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

32.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir soru önergesine verilen cevaba ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6233) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

33.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Tuz Gölündeki kirliliği inceleyen Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ve Tuz Gölü İşletmelerinin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

35.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Sivas-Yıldızeli-Yakacık Çavuşlu Köyü İlköğretim Okulunda zehirlenen öğrencilere ve sorumlulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

36.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Kastamonu-Araç İlçesi Şehit Ünal AKSOY Yatılı Bölge Okulunda yemekten zehirlenen öğrencilere ve okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

37.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, sağlık liselerinin devriyle personelin özlük haklarında meydana gelen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6238) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

38.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, üniversitelerin araştırma isteklerinin incelenmesinin merkez teşkilatınca yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

39.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredilerin geri ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

40.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, ÖSYM’nin ilan ettiği sözleşmeli personel sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

41.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, Ankara’da bir özel okulun düzenlediği törene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

42.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

43.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, görevden alınan öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

45.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, kızamık aşısında “tek doz aşı” kampanyası ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli çevresindeki plajlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

47.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sağlık personeli açığına ve mecburi hizmet uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

48.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, alerjik tepkilere neden olduğu gerekçesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6249) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

49.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine atanan sözleşmeli doktorlara ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

50.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, tek doz kızamık aşısı uygulamasına ve SSPE hastalığına neden olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

52.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, süt üretimine ve üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

53.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, pirinç ithalatına ve kontrol belgesi düzenlemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

54.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, ülkemizin hububat üretimi ve ithalatı ile TMO’nun destekleme alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

55.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, çiftçilere yapılan Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

56.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, süt ve yumurta fiyatlarındaki düşüşe ve bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

57.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, Okul Sütü Projesinin uygulanıp uygulanmayacağı ile süt ve sütçülük ürünlerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

59.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, 1999 yılında mahalli seçimler nedeniyle istifa eden ve tekrar göreve dönmek isteyen personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Demiryolları çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya Karasu Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

63.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener-Rum Patriğinin görev kapsamına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

64.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kars Antlaşmasının 6 ve 8 inci maddelerinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

65.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, BM Genel Kurulunda özürlü haklarının güvenceye alınması için hazırlanacak sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

66.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Başbakanın eşinin Suriye’ye yapacağı ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

67.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Ritmik Jimnastik Takımının spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

68.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Orduspor’un üç futbolcusunun disiplin kuruluna sevkine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005)

69.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

71.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kars Antlaşmasının 6 ncı maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Posof-Türkgözü Sınır Kapısında sınır ticaretini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

73.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurtdışında fuarcılık faaliyetlerine katılan şirketlere ve yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu’da deprem konutlarında yaşayan ailelere ve kalıcı konutlara geçişe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

77.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, ülkemizin tanıtımına yönelik bir ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

78.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Antalya-Manavgat İlçesi Titreyengöl mevkiindeki Sorgun Ormanının golf ve otel alanı ilan edilip edilmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6280) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

80.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Türk A.Ş.’nin ürettiği 0 403 SHD Mercedes marka otobüslerde tasarım ve üretim hatasının bulunduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

82.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, suç işleme oranına ve suça itme nedenlerine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

83.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik öngören bir teklife ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

84.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU’nun, TEKEL’in Veserfrucht ve Interlink adlı firmalara tütün satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6285) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

85.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, Türkiye’deki saymanlık sayısına ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

86.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, BDDK’nın bazı bankacılar hakkında açılan davalardaki tutumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

87.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Dünya Bankasının yolsuzluk ve yönetişim kriterleri endeksine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)

88.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Emekli Sandığına ait İzmir-Büyük Efes Otelini yenileme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6289) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yerel ve özel televizyon kanallarının TRT istasyonlarından yararlandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)

91.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, faizlere ve borç miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005)