BIM Normal t 2 11 2005-05-13T11:32:00Z 2005-05-24T06:48:00Z 2005-05-24T06:48:00Z 2 902 5146 TBMM 42 10 6319 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 140

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mayıs 2005 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.-   Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ile 24 Milletvekilinin; Nevşehir İline Bağlı Hacıbektaş İlçesinin Kırşehir İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/485) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

2.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel ile 32 Milletvekilinin; Ticari Taksilerde Yenileme Yapılması ve/veya Araçların Bir Kereye Mahsus Olarak Değiştirilmesi Sırasında Araç Sahiplerinden ÖTV Alınmaması ve KDV Oranlarında İndirim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/486) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

3.-   Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ile Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Yazılıkaya Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi (2/487) (Adalet; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2005)

4.-   Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ile Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi (2/488) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2005)

5.-   Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/489) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, mahkemelerin iş yüküne ve adli personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216)

2.-Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, 2001-2004 yıllarında idari mahkeme kararıyla görevine iade edilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5527)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Başbakanlık Müsteşarının intihal yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5532)

4.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY’in, bazı suçlardan aranan kırmızı veya yeşil pasaport sahibi vatandaş olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5536)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, yurt dışında göçmen olarak çalışan vatandaşların konsolosluklarda yaşadıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5537)

6.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinde Gökçeler Barajının yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5549)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Doğalgaz Alım Sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5550)

8.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, terör örgütü PKK’nın bazı faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5553)

9.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY’in, Avrupa’da yaşayan ve emniyet güçlerince aranmakta olan emekli milletvekili olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5559)

10.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, özelleştirmeden dolayı Emekli Sandığına yatırılamayan aidatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5560)

11.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Trabzon-Beşikdüzü-Bakır Köyüne yönelik heyelan tehdidine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5580)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5584)

13.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, Irak’taki ABD üslerinde güvenlik elemanı olarak çalışacak vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5588)

14.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamanın ön koşulu olan protokolün şartlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5589)

15.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunda kabul edilen Adalete Uluslararası Erişim Sözleşmesinin 20 nci maddesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5590)

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Aksaray İli Eşmekaya Barajının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5595)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5596)

18.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, üst düzey bir emniyet görevlisinin bir dergide yayımlanan bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5598)

19.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2003-2005 yıllarında bankaların toplam mevduatı ile karşılıksız çek ve protestolu senet sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5617)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, futbol sahalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5629)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ Yönetim Kurulunun karar defterindeki bir ifadeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5630)

22.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, nükleer santrallerle ilgili basında çıkan bir demecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5631)

23.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, nükleer enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5632)

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Çüngüş İlçesi ile Adıyaman Gerger İlçesini bağlayan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5633)

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, taksi şoförlerinin karşılaştıkları olaylar sonrasında maddi ve manevi kayıplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5635)

26.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5638)