BIM Normal t 2 9 2005-05-13T11:32:00Z 2005-05-23T12:45:00Z 2005-05-23T12:45:00Z 1 107 614 TBMM 5 1 754 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 138

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Mayıs 2005 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- 16.3.2005 Tarihli ve 5317 Sayılı Bankalar Kanunu İle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/999) (S. Sayısı: 900) (Dağıtma tarihi: 18.5.2005) (GÜNDEME)

            2.- Kilis Milletvekili Hasan Kara İle 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Dağıtma tarihi: 18.5.2005) (GÜNDEME)