BIM Normal t 2 3 2005-05-13T11:32:00Z 2005-05-18T08:07:00Z 2005-05-18T08:07:00Z 1 269 1538 TBMM 12 3 1888 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 137

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Mayıs 2005 Salı

 

Teklif

 

1.-   Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’in; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/484) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

2.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005)

3.- İzmir Milletvekili Canan             ARITMAN ve 27 Milletvekilinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)

4.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 27 Milletvekilinin, ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005)