BIM Normal t 2 6 2005-05-13T11:32:00Z 2005-05-17T07:48:00Z 2005-05-17T07:48:00Z 5 2573 14671 TBMM 122 29 18017 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 136

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Mayıs 2005 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) (GÜNDEME)

            2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Adli Sicil Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/444) (S. Sayısı: 899) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) (GÜNDEME)

 

            Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Nevşehir İlindeki karayolu istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya’daki kıyı erezyonuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmeden önce borçlandırılarak hisse değerlerinin düşürüleceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6125) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, basın mensuplarına yönelik davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6126) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı MİT personelinin üniversite diplomaları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6127) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, sınırlarımızdaki organik tarım amaçlı mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6128) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Selçuklu’da Zümrüt Apartmanının çökmesinde sorumluluğu bulunan belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6129) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

6.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB sürecinde doğrudan yabancı yatırım teşviki için yapılacak değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6130) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

7.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB ile müzakere sürecini yönetecek idari bir kadro oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6131) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gündoğmuş’taki vekil yöneticilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6132) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, genç nüfusa ve işsizlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6133) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Bolu Tüneli Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6134) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya İlindeki kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

12.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, ülke genelindeki kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6136) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya-Güzelbağ Beldesi ve çevre köylerinin Alanya ile bağlantısını sağlayacak yeni bir karayolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6137) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, köylerdeki kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6138) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6139) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6140) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

17.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Bingöl İli ve çevresinde yaşanan depreme ve hasar tespiti çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6141) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

18.- Rize Milletvekili İlyas ÇAKIR’ın, BOTAŞ’ın doğalgaz ithalat lisansındaki bir şarta ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6142) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

19.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, yabancılara verilen madencilik ruhsatlarının sürelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6143) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

20.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ATAŞ Rafinerisi yangınına ve bazı rafinerilerdeki hırsızlık iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6144) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

21.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Türkiye’nin Irak’taki petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6145) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

22.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, akaryakıt bayilerinin lisans sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6146) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6147) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6148) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

25.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, Kütahya-Gediz-Gökler Beldesinde meydana gelen grizu patlamasına ve ülkemizdeki kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6149) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapımı planlanan Kura Nehri Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6150) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

27.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, balık ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6151) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gürsu İlçesinde sebze-meyve haline bağlantı yolu için seçilen alana ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6152) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

29.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gürsu İlçesinin sebze-meyve hali için seçilen alana ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

30.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çift kabuklu yumuşakça üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6154) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

33.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, canlı hayvan sayısına ve tarımsal üretim içinde hayvansal üretim payına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

34.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ihraç edilen meyve-sebzelerin iade edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

35.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, bir futbol maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya İlçesi spor sahasına kapalı tribün yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya İlçesine yapılmakta olan kapalı spor salonunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

40.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu seçimlerinin iptaline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

41.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, çeşitli kamu kuruluşlarının ve özelleştirilen kuruluşların ellerinde bulunan tarihi eserlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

42.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, eğitime katkı payı gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

43.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, THY hisselerinin halka arzına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

44.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İzmir Tekel Çamaltı Tuz İşletmesindeki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

45.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, TÜPRAŞ, EREĞLİ Demir Çelik A.Ş. ve PETKİM’in özelleştirilme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya ve Karaman’ın bazı köylerinde sıkça görülen kanser hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

48.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6172) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

49.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan doktor ve hasta sayısı ile ebe bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6173) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

50.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, sağlık personelinin döner sermayeden aldığı paya ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

51.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir bürokratla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6175) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

53.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, belediyelerin borçlarına ve personel giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6177) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6178) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

55.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübünün gelir ve giderleri ile iktisadi işletmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

56.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, İzmit’te bir lisenin spor salonunda düzenlenen bir kermese ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6180) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

57.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

59.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli-Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

60.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Polatlı İmam Hatip Lisesi eski müdür vekiline ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6184) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6185) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6186) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

63.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, “Çevre ve Orman 2004” isimli kitaba ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

64.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya ve Karaman’ın bazı köylerinde çevresel faktörlerin kanser hastalığına etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6188) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

65.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, görevden alınan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6189) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6190) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6191) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

68.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Almanya Başbakanının Fener Rum Patrikhanesine ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6192) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

69.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Amerika’nın İncirlik Üssünü kullanımıyla ilgili kararnameye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6195) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

72.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6196) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

73.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6197) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

74.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, Kütahya-Gediz-Gökler Beldesindeki bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6198) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

75.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin satışına ve hisselerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

76.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Buca Cezaevinin taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6200) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2005)

77.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, kadınlara yönelik olarak hizmet veren resmi ve sivil kuruluşlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/6201) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)