BIM Normal t 2 59 2005-05-13T11:32:00Z 2005-05-17T06:35:00Z 2005-05-17T06:35:00Z 8 3777 21533 TBMM 179 43 26444 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 135

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Mayıs 2005 Cuma

 

Tasarı

 

1.-İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1031) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 09.5.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile 17 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/468) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

2.-   Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/469) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

3.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut’un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/470) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

4.-   Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ile 165 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/471) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

5.-   Mersin Milletvekili Saffet Benli’nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/472) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

6.-   Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile 16 Milletvekilinin; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/473) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

7.-   Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin; Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/474) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

8.-   Kilis Milletvekili Veli Kaya ile 19 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/475) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

9.-   Trabzon Milletvekilleri Mustafa Cumur ve Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/476) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2005)

10.-    Bursa Milletvekili Ertuğrul Yapçınbayır’ın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/477) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2005)

11.-    İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ile 4 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/478) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

12.-    Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Türk Ceza Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/479) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

13.-    Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/480) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

14.-    İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ile 25 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/481 (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

15.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/482 (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

16.-    Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/483) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2005)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Almanya’daki bir eyalette yapılacak seçimlerde çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, SSK’lıların özel sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da kamu tesislerinin AK Parti İl Başkanının siyasi kullanımına verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6022) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Uşak’taki bir toplantıda kullandığı iddia edilen ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6023) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Bağımsız Türk-Ortodoks Patrikhanesi Vakfının statüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6024) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

4.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yatırım teşviki uygulamasının neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6025) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

5.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, öğrencilerin staj çalışmalarını düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6026) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 59 uncu Hükümet döneminde işyerlerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6027) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

7.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, kamuoyunda “Kayıp Trilyon Davası” olarak bilinen davaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6028) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TPAO’ya borcu nedeniyle doğalgazı kesilen firmaya, Başbakanın talimatıyla gaz kullandırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6029) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, İsrail gezisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6030) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

10.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da bir yat turunda meydana gelen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6031) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

11.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Ankara Büyüşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6032) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6033) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

13.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, dernek ve lokaller tarafından yapılan satışların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6034) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

14.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, dernek ve lokallerin denetimine ve gelir vergisine tabi tutulmamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6035) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

15.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş’a ait bazı vakıf ve dernekler hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6036) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İlinde yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6037) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6038) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6039) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

19.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sincan-Saraycık Köyündeki arsa ve arazilere uyguladığı düzenleme ve ortaklık payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6040) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinde iş akdi sona erdirilen işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6041) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

21.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, polislerin terör tazminatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6042) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kalkınmada öncelikli illerdeki polis sayısına ve eksik personel olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6043) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

23.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Karapınar Belediyesinde işten çıkarılan işçilere ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6044) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6045) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

25.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU'nun, Uzan Grubunun SSK'ya borcu olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6046) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6047) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6048) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6049) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

29.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale-Biga İlçesi Kemer Balıkçı Barınağının büyütülüp büyütülmeyeceğine ve balıkçılık sektörünün geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6050) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

30.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, satın alınıp depolanan ürünlerin giriş-çıkışı arasında fark olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6051) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

31.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, tarım üreticilerine ödenecek primlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6052) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kalkınmada öncelikli illerin ziraat mühendisi ve veteriner hekim sayısına ve ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6053) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

33.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, yaşlı aylığından yararlanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6054) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

34.- Sivas Milletvekili Orhan TAŞ’ın, Cumhuriyet Üniversitesiyle ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6055) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

35.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6056) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

36.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, öğretmen ve hizmetli ihtiyacı ile öğretmenlerin ekonomik sıkıntılarının giderilmesine ve kapalı okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6057) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

37.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş’ın profesörlük unvanı hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6058) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6060) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6061) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Ticaret Lisesinde yapılan deprem tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6062) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

42.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Birecik Hidroelektrik Santralı ve Barajı nedeniyle vatandaşlara ödenecek istimlak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6063) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

43.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Kütahya-Gediz-Gökler Beldesi kömür ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

45.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TPAO’ya borcu nedeniyle doğalgazı kesilen firmaya, Başbakanın talimatıyla gaz kullandırıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6066) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6067) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

47.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun gelirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6068) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

48.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6069) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6070) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6071) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

51.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, serbest eczane uygulaması sonrasında SSK fabrikalarında üretilen ilaçların durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6072) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

55.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kalkınmada öncelikli illerdeki sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

56.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Meram Devlet Hastanesi başhekim yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

57.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Emekli Sandığına ait huzurevlerini işleten firmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

58.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş’ın sahibi olduğu şirketlere ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

59.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 yılındaki vergi kaçaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

60.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 yılındaki kayıt dışı istihdam maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

61.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, 2003-2004 yılları gelir ve kurumlar vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

62.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Kahramanmaraş’ta uzlaşma oranının düşüklüğüne ve sebeplerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İli Hükümet Konağı inşaatına ve Kafkas Dilleri ve Lehçeleri Fakültesi açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6084) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

64.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

65.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Denizcilik Müsteşarlığı personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6086) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

66.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir-Bandırma arası hızlandırılmış tren projesine ve alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6087) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6088) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6089) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6090) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6091) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

71.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, Ordu İlinde TOKİ tarafından yapılacak konutlara tahsis edilen arsaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6092) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

72.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6093) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

73.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6094) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6095) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6096) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

76.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Merkez Hakem Kurulu seçimlerinin iptaline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6097) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6098) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6099) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6100) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6101) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

81.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Gündoğmuş-Senir Kasabası Çaltı mevkiindeki kilisenin yoluna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6102) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6103) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6104) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6105) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

85.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlerde bulundukları ülkelerde oy kullanmaları için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6106) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

86.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa İş Mahkemesinin faaliyetlerinin dondurulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6107) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

87.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, 2004-2005 yıllarında açılan hakimlik ve savcılık sınavlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6108) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

88.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Haydar Baş hakkındaki bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6110) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6111) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6112) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6113) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

93.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6114) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005)

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Bolu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6115) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

95.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6116) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

96.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2003-2004 yıllarında Kütahya İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6117) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

97.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ülkemizin bir tanıtım envanteri hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6118) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

98.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 1995 yılında AB’yle ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6119) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

99.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, sözde Ermeni soykırımını kabul eden ülkelere karşı yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6120) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

100.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Gümrük Birliğinin tekstil sektörü ve diğer sanayi kollarına etkisine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6121) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

101.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, mermer ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6122) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)

102.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yoksul ailelere ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6123) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)