BIM Normal t 2 2 2005-05-12T15:24:00Z 2005-05-13T14:39:00Z 2005-05-13T14:39:00Z 1 43 250 TBMM 2 1 307 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 134

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Mayıs 2005 Perşembe

 

Tasarı

 

1.-Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı (1/1030) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005)