BIM Normal t 2 18 2005-05-10T07:01:00Z 2005-05-10T07:16:00Z 2005-05-10T07:16:00Z 7 3154 17979 TBMM 149 35 22079 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 132

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Mayıs 2005 Pazartesi

 

 

Tezkereler

 

1.-   Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/820) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2005)

2.-   Düzce Milletvekili Fahri Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/821) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2005)

 

Raporlar

 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve Milli Savunma Bakanlığı İle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1002, 1/351, 1/960) (S. Sayısı: 891) (Dağıtma tarihi: 9.5.2005) (GÜNDEME)

            2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa İle 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/435) (S. Sayısı: 894) (Dağıtma tarihi: 9.5.2005) (GÜNDEME)

3.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can İle 3 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/440) (S. Sayısı: 896) (Dağıtma tarihi: 9.5.2005) (GÜNDEME)

4.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü İle 3 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/441) (S. Sayısı: 897) (Dağıtma tarihi: 9.5.2005) (GÜNDEME)

5.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü İle 3 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/442) (S. Sayısı: 898) (Dağıtma tarihi: 9.5.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Manavgat Irmağındaki kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize-Fırtına Vadisindeki kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, resmi araç sayısı ile bakım, onarım ve akaryakıt harcamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4581) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Ege karasularıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5812) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

3.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli’nin havaalanı ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5962) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, gıda siciline kayıtlı olan ve olmayan işletme sayısına ve denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5963) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

5.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Osmaniye İli ve ilçelerinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5964) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

6.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, kamu personeline verilen yabancı dil tazminatıyla ilgili düzenlemede Bulgarca’nın ayrı bir uygulamaya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5965) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’de açılan köy boşaltma davalarına ve “Köye Dönüş Projesi”ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5966) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

8.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, yoksul öğrencilere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5967) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

9.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Meclisin denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5968) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

10.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, yabancı sermaye girişine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5969) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Seferihisar-Doğanbey’deki Uluslararası Tıp Kongresi Merkezinin satış ihalesine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5970) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

12.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Kilis’de Telekom bayiliği iptal edilen bir şahsın intihar ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5971) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

13.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, bazı resmi törenlere bir siyasi partinin davet edilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5972) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, 2003 Bingöl depreminden zarar gören konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5973) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Pirinçlik yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5974) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kapatılan tapu sicil müdürlüklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

17.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, BAĞ-KUR primlerini ödeyemeyen çiftçi ve esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5976) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5977) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

19.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’nın bazı ilaçlarla ilgili uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

20.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’nın bazı ilaçlarla ilgili uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

21.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’nın bazı ilaçlarla ilgili uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5980) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

22.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Majezik isimli ilacın kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5981) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

23.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, KİAŞ’ta meydana gelen iş kazasına ve bazı yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

25.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, bazı bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5984) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

26.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında yaşanan deniz kazalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5985) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

27.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2000-2005 yıllarındaki nüfus, dış borç ve milli gelir artışına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5986) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

28.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2003-2004 yıllarındaki iç ve dış borç ödemelerine ve yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5987) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

29.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Mardin-Ceylanpınar ile Viranşehir sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

30.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Büyükkadı Köyü-Abdioğlu Mezrasının elektrik ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5990) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’ın gaz kontrat devri ihalesinin ertelenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

33.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Harran Ovası sulama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

34.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zarara uğratıldığı iddialarına ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

35.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Emniyetin tabanca alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

36.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, muhtarların bilgisayar edinebilmelerinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5995) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

37.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, TKİ’nin Hazineden tahsil edemediği alacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5996) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

38.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Emekli Sandığına ait Büyük Efes Oteline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5997) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

39.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Karatay İlçesinde bir ilköğretim müdür yardımcısı hakkında hukuk dışı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5998) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

 40.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun alacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5999) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6000) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

42.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, üniversitelerin kurulması için belirlenen kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6001) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır Şehit Er Taner Karadeniz Çok Programlı Lisesinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

44.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Şanlıurfa’da görülen bazı salgın hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6003) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

45.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinde personelin mesai takibinde parmak izi alınacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6004) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

46.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, çernobil faciasının Karadeniz Bölgesindeki etkilerine ve artan kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6005) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

47.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, SSK hastanelerinin devrinden sonra ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6006) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

48.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Chrysler 300 M araçlarının fren sistemlerinin Türk standartlarına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6007) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6008) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

50.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Şanlıurfa İli ve çevresindeki kent gelişim planlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6009) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

51.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Nevşehir’in sulama suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6010) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İzmir-Bandırma demiryolu hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6011) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6012) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6013) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6014) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

56.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, infaz koruma memurlarının sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6015) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

57.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Şanlıurfa İlinde GAP spor oyunlarının geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6016) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2005)

58.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, DİE’nin gelir dağılımı araştırmaları olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6017) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

59.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, İsrail Büyükelçiliğimizin güvenlik sorununa ve yeni bir bina alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6018) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6019) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2005)

61.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kredi kartları ile yapılan harcamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6020) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)

 

 

 

 

 

 

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM ve 23 Milletvekilinin, sorumluluğunun gereğini yapmadığı, yetkilerini aştığı, Hazineyi zarara uğrattığı ve görevini ihmal ettiği iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (Başkanlığa Geliş Tarihi: 6.5.2005) (Dağıtma Tarihi: 9.5.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/5324)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde vekaleten yapılan görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5326)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, bağ ürünlerine yapılan zamlara ve bağ yetiştiricilerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5329)

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, İETT’nin açtığı bir sınava ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5331)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, isteği dışında görev yeri değiştirilen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5337)

6.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Star TV’ye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5404)

7.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yabancı sermayenin ulusal radyo ve televizyonlardaki yayın payının yükseltilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5407)

8.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, soruşturma geçirdiği halde kamu bankalarında yönetici olarak görev yapanlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5408)

9.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, görevlendirme ve vekalet yoluyla görev yapan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5409)

10.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Başkentte yaşanan su kesintilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5410)

11.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, İncirlik Üssünün Amerikan uçaklarının lojistik faaliyetlerini desteklemek için açılacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5427)

12.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, 17 Aralık 2004 tarihli zirvede sözü edilen, Türkiye’nin imzalayacağı protokolün içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5428)

13.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Emniyet Genel Müdürlüğüne 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5432)

14.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının bir operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437)

15.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, üniversite ve diğer eğitim kurumlarının kalite standardına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

16.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, en iyi üniversite sıralamasında Türkiye’nin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5442)

17.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Yortanlı Baraj Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5461)

18.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5463)

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Başbakana ve bakanlara yurt dışı seyahatlerinde eşlik eden milletvekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5468)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5469)

21.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, yabancı yatırımlara ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5470)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır İl sınırında bulunan Metsamor Nükleer Santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5472)

23.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İGDAŞ ile ilgili dava dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5475)

24.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2003 ve 2004 yıllarındaki trafo yangınlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5479)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5480)

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılan bir arsaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5483)

27.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5484)

28.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bazı ilâç fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5486)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, hayvancılıkla ilgili destek ve teşvik uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5489)

30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5500)

31.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bir firmaya bor öğütme tesisi kurduracağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5501)

32.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor öğütme kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5502)

33.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bandırma Hidrojen Peroksit A.Ş.’deki hisselerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5503)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Göle-Yeniköy’deki Kura Nehri ve Yeniköy Köprüsünün onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5505)

35.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, THY uçaklarının yedek parça durumlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5520)