BIM Normal t 2 23 2005-05-06T14:41:00Z 2005-05-09T06:41:00Z 2005-05-09T06:41:00Z 1 108 617 TBMM 5 1 757 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 131

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mayıs 2005 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1025) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

 

Teklif

 

            1.- Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali’nin;  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/461) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;  Plan ve Bütçe İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2005)