BIM Normal t 2 18 2005-05-05T15:20:00Z 2005-05-06T07:19:00Z 2005-05-06T07:19:00Z 7 3213 18315 TBMM 152 36 22492 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 130

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Mayıs 2005 Perşembe

 

Raporlar

 

1.-   14.4.2005 Tarihli ve 5333 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1019) (S. Sayısı:888) (Dağıtma tarihi: 05.05.2005) (GÜNDEME)

2.-   Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 05.05.2005) (GÜNDEME)

3.-   Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 05.05.2005) (GÜNDEME)

4.-   İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 05.05.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, turizm gelirleriyle ilgili basında yer alan açıklamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bir ithalatçı firmaya ÖTV tahakkuku yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

3.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

4.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, vekaleten atanan kamu yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5863) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde armağan edilen silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

6.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, bir milletvekiliyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5865) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

7.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Devlet iç borç senetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5866) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’daki Patrikhanenin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5867) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2005)

9.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık ile ilgili sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5868) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

10.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Bulgaristan sınırından yurda giriş yapan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5869) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

11.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5870) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

12.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, EGS Bank hisselerinin Egeser Giyim Şirketine devrine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5871) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

 13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bir firmayla imzaladığı anlaşmanın detaylarının internette yayınlanmamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5872) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, gümrüklerde kontrollerin yeterli olup olmadığına ve hayali ihracat iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5873) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2005)

15.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, 2004 yılı ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5874) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2005)

16.- Adana Milletvekili N. Gaye ERTABUR’un, İran ve Suriye’den karpuz ithaline ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5875) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, dış ticaret politikasına ve hedeflerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5876) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, SSK Başkanlığınca bazı hastanelere ödenen sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, SSK’nın Sağlık Bakanlığına ve eczanelere yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5878) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, SSK’lı bir hastanın tedavisi için gerekli işitme cihazının temin edilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5879) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

21.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, ağaç dikiminin özendirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5880) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

22.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Tuz Gölündeki kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5881) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

23.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan halk otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5882) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ülkemizde yaşanan kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5883) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

25.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara-Mamak Belediyesinde görevli bazı personelin başka kurumlarda görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5884) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, müze ziyaretçilerine ve elde edilen gelirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

27.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, dağ turizmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5886) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

28.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, özelleştirilmesi planlanan kurum ve kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5887) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5888) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

30.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2000 yılından bugüne kadar özelleştirilen kurum ve kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5889) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

31.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce bazı hastanelere ödenen sağlık harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5890) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

32.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, çiftçilerin traktörlerini yenileyebilmeleri için ÖTV ve hurda indirimi sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5891) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

33.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, bazı vergi dairesi çalışanlarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5892) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

34.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, basında yer alan milletvekili maaşlarıyla ilgili değerlendirmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5893) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

35.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kayıtdışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5894) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

36.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ilköğretim okulları müfredatındaki zorunlu ders kapsamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5895) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

37.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, deprem gerekçesiyle Bilim Kurulunca yıktırılan İstanbul-Kartal-Eczacıbaşı İlköğretim Okulunun yeniden inşasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5896) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

38.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bazı kamu çalışanlarının eş durumundan tayinlerinde gösterilen kolaylığın kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5897) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

39.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bir ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5898) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

40.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5899) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

41.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Buca Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Bakımevinin hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5900) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

42.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, ambulansların adının cankurtaran olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5901) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

43.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarından mesai kontrol amacıyla parmak izi alınması uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5902) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

44.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Tekirdağ’daki süt üretimi ve pazarlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5903) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

45.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, bal üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5904) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

46.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5905) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

47.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, meraları kullananlardan ot bedeli alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5906) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, üretici birliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5907) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, havaalanlarındaki personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5908) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kullanıma kapalı havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5909) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

51.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, PTT BANK şubelerinden BAĞ-KUR ve Ziraat Bankası işlemlerinin yapılabilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5910) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

52.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5911) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2005)

53.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, sporda hakem hataları ve şike iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5912) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2005)

54.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, “Milli Egemenlik” konulu hutbeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5913) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2005)

55.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, 2004 yılı tüketim harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5914) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

56.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, organize sanayi bölgelerinde imar affı uygulanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5915) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

57.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5916) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2005)

58.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, danışmanları arasında bir profesörün bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5917) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

59.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilen atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5918) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

60.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, yeni TCK yasasıyla basın özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5919) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5920) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, adli sicil affı öngören kanun teklifine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5921) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

63.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Samsun-Sarp Karadeniz Sahil Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5922) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

64.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline ayrılan yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

65.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, çevrenin ve ormanların korunmasını sağlayıcı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

66.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Gediz Nehrindeki kirliliğin önlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5926) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir teknik direktöre karşı yapılan eyleme ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5927) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bedensel engelli vatandaşlarımızın spor karşılaşmalarını izleyebilecek olanakların sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5928) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

70.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, 2003-2004 yıllarında TRT tarafından satın alınan film ve dizilere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5929) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5930) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

72.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

73.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

74.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, belediyelerde stratejik plan uygulamasıyla ilgili genelgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

75.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesindeki bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5934) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5935) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline ayrılan yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

78.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Emlak Vergisine ilave katkı payı tahakkuk ettirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5938) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Genelkurmay Başkanının yaptığı bir konuşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5939) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

81.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Fatsa İlçesindeki Hatipli İlköğretim Okulunun bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5940) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline ayrılan yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5941) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

83.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, okullarda öğretim birliğine aykırı etkinlikler yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5942) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

84.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Temel Eğitime Destek Programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5943) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

85.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, İzmir-Ödemiş Devlet Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5944) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

86.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Şanlıurfa-Birecik Devlet Hastanesi Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5945) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline ayrılan yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5946) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

88.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, İzmit İli ve çevresinden alınan yumurta örneklerinde yüksek derecede dioksin bulunduğu haberlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5947) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

89.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, mazot ve gübre fiyatlarının indirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5948) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

90.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, çiftçilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5949) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

91.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, süt fiyatlarına ve süt üretiminin yetersizliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5950) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İline ayrılan yatırımlara ve ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5951) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

93.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5952) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

94.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Batum Havaalanının ortak kullanıma açılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5953) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

95.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, Kayseri-Yamula Barajı inşaatına ve etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5954) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

96.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5955) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

97.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

98.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

99.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD’nin Diyarbakır’da bir konsolosluk açacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2005)

100.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, şirket kurma işlemlerinde bürokrasinin azaltılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5959) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

101.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kısıtlamaya tabi bir ilacın kısıtlama kalktıktan sonra SSK’ya maliyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5960) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)

102.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5961) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2005)