BIM Normal deneme 2 1 2004-10-14T12:03:00Z 2004-10-28T06:26:00Z 2004-10-28T06:26:00Z 2 628 3582 TBMM 29 7 4398 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 13

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Ekim 2004 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yurtdışından kendisine hediye edilen araçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

2.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir ifadesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Irak’ta iş yapan firmalarda çalışan vatandaşlarımızın öldürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Başbakanlığa hediye edilen bir otobüse ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, bölünmüş yol projesinin Şanlıurfa’yı kapsayıp kapsamadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

4.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop-Boyabat Tünelli Geçiş Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

5.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, SSK hekim ve çalışanlarının performansa dayalı ücret almalarının sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

6.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, BAĞ-KUR’a ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

7.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Çukurova grubunun TMSF’ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, faiz dışı fazla, borçlanma ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

9.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hazine Müsteşarlığından TMSF’ye aktarılan paranın kayıtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

10.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Gaziantep-İslahiye Ballıklaya Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’nın bazı ilçelerinde tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

13.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, AŞTİ’den yolcu alan taksilerden para talep edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

14.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’daki elma üreticilerinin soğuk hava deposu ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

15.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, İzmir-Kiraz Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

16.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Büyükşehir Belediyesinin Keçiörengücü Spor Kulübüne yardım yaptığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

17.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Buca Cezaevindeki mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

18.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Avrupa Birliği İlerleme Raporunun orijinal metninin milletvekillerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)