BIM Normal t 2 71 2005-05-03T13:20:00Z 2005-05-04T07:23:00Z 2005-05-04T07:23:00Z 3 1020 5819 TBMM 48 11 7146 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 128

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Mayıs 2005 Salı 

 

 

Tasarılar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1020) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

2.-   WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1021) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

3.-   İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1022) (Anayasa; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1023) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

5.-   Hava İş Kanunu Tasarısı (1/1024) (Adalet; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi’nin; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/447) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

2.-   İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 9 Milletvekilinin; Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi (2/448) (Adalet; Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

3.-   İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 8 Milletvekilinin; 4071 Sayılı 3 Mart 1340  (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/449) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2005)

4.-   Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/450) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2005)

5.-   Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/451) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2005)

6.-   Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/452) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2005)

7.-   Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/453) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2005)

8.-   Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi (2/454) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2005)

9.-   Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/455) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2005)

10.-    Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; 17.07.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/456) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2005)

11.-    Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi (2/457) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2005)

12.-    Adana Milletvekili Kemal Sağ ile 22 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Değişikliği Teklifi (2/458) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2005)

13.-    Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; 08.06.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/459) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2005)

14.-    Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/460) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2005)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet  Halk  Partisi  Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yabancı misyon temsilcilerinin milletvekilleriyle görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5359)

2.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, ABD’de hazırlanan 2004 Dünya İnsan Hakları Raporundaki bazı ifadelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5360)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ABD tarafından güneydoğu illerinde uygulanan kadın lider yetiştirmeye yönelik bir eğitim programına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5362)

4.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Su Dünyası adlı dergiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5363)

5.- Bursa Milletvekili Mustafa DÜNDAR’ın, altın rezervi kapasitesine ve ithal edilen altın miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5364)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye-Yunanistan Deniz Geçişi Doğalgaz Boru Hattı Projesinin iptal edilme nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5365)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5366)

8.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Alpagut-Dodurga linyitlerini işleten firma ile TKİ Yönetim Kurulu arasında şartname dışı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5367)

9.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, TKİ’nin bazı firmalarla yaptığı sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5368)

10.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, Tunceli’de “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi”nin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5370)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, İddaa adlı bahis oyunundan 2004 yılında tahsil edilen damga vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5383)