BIM Normal t 2 7 2005-05-02T14:54:00Z 2005-05-03T06:43:00Z 2005-05-03T06:43:00Z 1 87 501 TBMM 4 1 615 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 127

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

02 Mayıs 2005 Pazartesi

 

Raporlar

 

1.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/213) (S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 02.05.2005) (GÜNDEME)

2.-   Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 02.05.2005) (GÜNDEME)