BIM Normal t 2 4 2005-04-27T11:43:00Z 2005-05-03T07:35:00Z 2005-05-03T07:35:00Z 1 126 720 TBMM 6 1 884 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 126

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Nisan 2005 Cuma

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   14.04.2005 tarihli ve 5333 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1019) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2005)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005)