BIM Normal t 2 20 2005-04-27T11:43:00Z 2005-04-29T06:32:00Z 2005-04-29T06:32:00Z 1 231 1321 TBMM 11 2 1622 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 125

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Nisan 2005 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.-   Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1017) (Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2005)

2.-   Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1018) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/443) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2005)

2.-   Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Adli Sicil Kanunu Teklifi (2/444) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2005)

3.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/445) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2005)

4.-   Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda ve 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/446) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2005)