BIM Normal t 2 68 2004-12-20T11:31:00Z 2005-04-27T06:48:00Z 2005-04-27T06:48:00Z 4 1615 9209 TBMM 76 18 11309 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 123

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Nisan 2005 Salı 

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.04.2005) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.04.2005) (GÜNDEME)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.04.2005) (GÜNDEME)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 884) (Dağıtma tarihi: 26.04.2005) (GÜNDEME)

5.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.04.2005) (GÜNDEME)

6.-   Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay İle Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) (Dağıtma tarihi: 26.04.2005) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesindeki tablolara ve müzenin restorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5112)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5199)

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Asya Kalkınma Bankasının yıllık genel kurul toplantısı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5200)

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Asya Kalkınma Bankası 38 inci Yıllık Genel Kurul Toplantısı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5201)

5.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Asya Kalkınma Bankası 38 inci Yıllık Genel Kurul Toplantısı İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5202)

6.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, kaçak alkollü içeceklerin üretimine yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5203)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ÇEAŞ imtiyaz sözleşmesinin iptaline ve uluslararası bir bankayla yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5206)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ÇEAŞ’ın imtiyaz sözleşmesinin iptaline ve uluslararası bir bankayla imzalanan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5207)

9.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, ülkemizin sosyal ve ekonomik sorunlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5208)

10.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kaçak alkollü içki ve tütün üretimine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5210)

11.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhuriyet Gazetesinde bir yazı dizisinin yayımının durdurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5213)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, DSİ’nin gölet projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türkiye’de petrol çıkarılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219)

14.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir-Bergama’da Yortanlı Barajının sular altında bırakacağı antik kentin korunmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221)

15.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale-Gelibolu İlçesi Çokal Barajı inşaatına ve sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Cudi Dağı çevresinde maden veya petrol aranmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223)

17.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, ulaşım koordinasyon merkeziyle ilgili yönetmelik hazırlık çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5227)

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Gümüşhane-Şiran İlçesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230)

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Gümüşhane-Şiran İlçesinde PKK terör örgütü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231)

20.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AŞTİ’deki otobüs firmalarının şehiriçi servislerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ticari taksi şoförlerinin güvenliğine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 3.11.2002’den itibaren affedilen veya silinen vergi borçlarına ve mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238)

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245)

25.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bebe bisküvilerindeki bir kimyasal maddenin oranının tespitine yönelik analiz sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247)

26.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Ünye-Esenyurt Beldesi Sağlık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251)

27.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla kurulan uzlaşma komisyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5262)

28.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki vize uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5263)

29.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Belediyeler Kanununun geçici 7 nci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen bir yetkiye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5267)

30.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, bir uçak yolculuğu esnasında Milli Eğitim Bakanının kendilerine anlattığı bir fıkraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5273)

31.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova’daki AKSA Fabrikası hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5274)

32.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, özelleştirmeyle ilgili işlemlerin yargı kararıyla iptaline ve yeni yöntemler geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5278)

33.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TOKİ’den blok satış yöntemiyle konut talep eden milletvekilleri olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5279)

34.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, hükümetin basına yönelik tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5280)

35.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, 5033 sayılı Kanunun bankalar ve finans kuruluşlarınca uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5281)

36.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, yaptığı bir konuşmaya ve basına yönelik tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5282)

37.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Bitlis-Tatvan’da 1994 yılında işlenen bir cinayete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5283)

38.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen bir kararın uygulanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5284)

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kara Kuvvetleri Komutanının terörle ilgili ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5285)

40.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, ABD Büyükelçiliği diplomatlarının bir ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5288)

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB nezdindeki sivil toplum kuruluşları içinde Türkiye’yi temsilen büro olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5289)

42.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, yabancı basında sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili çıkan yazılara ve gösterilen tepkiye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5290)

43.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Mavikent Belediyesindeki kaçak bir inşaata ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291)

44.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Anfa Altınpark İşletmesinin güvenlik ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292)

45.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, terörle mücadelenin gerilediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295)

46.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, 2004 yılında Emekli Sandığı ile ilgilendirilen personel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300)

47.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Emekli Sandığına ait Efes Otelinin finansman sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301)

48.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Emek Oteller Zinciriyle ilgili sorularına verilen cevaplara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302)

49.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Tunus’ta yapılacak bir kongreye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306)

50.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Eskişehir İli Anadolu Üniversitesi Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313)

51.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, üzüm bağcılığıyla ilgili bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5318)

52.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, 2004 yılında elma ve patates ihracatındaki teşvik priminden yararlanan firmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5319)

53.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321)

54.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, TMSF’ye geçen kuruluşlardaki gayrimenkullere ve çalışanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5322)