BIM Normal t 2 176 2005-04-25T08:53:00Z 2005-04-27T08:39:00Z 2005-04-27T08:39:00Z 13 6755 38509 TBMM 320 77 47291 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 122

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Nisan 2005 Pazartesi 

 

Raporlar

 

1.-   Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç’in; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) Dağıtma tarihi: 25.4.2005) (GÜNDEME)

2.-   Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.04.2005) (GÜNDEME)

3.-   Tarım Sigortaları Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/865) (S. Sayısı: 879) (Dağıtma tarihi: 25.04.2005) (GÜNDEME)

4.-   Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 3 Milletvekilinin, Adalarda Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 69 Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 50 Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 15 Milletvekilinin, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Yılmazcan, Hanefi Mahçiçek İle Mehmet Ali Bulut’un, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü İle Sinan Özkan’ın, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Hasan Angı’nın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan Ali Çelik, Süleyman Gündüz İle Recep Yıldırım’ın, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 Milletvekilinin, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/966, 2/219, 2/271, 2/274, 2/286, 2/349, 2/350, 2/366, 2/371, 2/374, 2/387, 2/388, 2/389, 2/390, 2/391) (S. Sayısı: 880) (Dağıtma tarihi: 25.04.2005) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

2.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya’daki DİM Çayının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumunun kuruluş anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz A.Ş hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

3.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, akaryakıta yapılan zamlara ve ÖTV oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

4.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, meşrubat üreten şirketlere tatlandırıcı üretimi izni verilmesinin reddedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

5.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin arazi sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2002 yılı itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

8.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, bazı meslek gruplarındaki kişilere Trafik Ceza Tutanağı düzenlenmesine yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5660) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

9.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, iş takibi için randevu talep eden gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

10.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Başbakanlık konutu ve merkez binada yapılan tadilata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

11.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, özelleştirme kapsamındaki fabrikalarda çalışan işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5663) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İMF’nin Türkiye’nin ekonomik politikaları üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5664) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

13.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5665) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, TCK’nın basınla ilgili hükümlerini yeniden düzenleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5666) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, gizli yönetmelik iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5667) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

16.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, F tipi cezaevinin maliyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5668) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların aldıkları keşif ücretlerindeki dengesizliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5669) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların tedavi giderlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5670) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların maaşlarında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

20.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, hakim ve savcıların maaşlarındaki farklı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5673) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5674) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

25.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Van ve Kırıkkale illerinde yapılan F tipi cezaevlerinin maliyetine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

29.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, memur ve işçi maaşlarından Konut Edindirme Yardımı adı altında kesilen paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

30.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Polatlı’nın Uzunbeyli ile Gökpınar köyleri arasındaki yol onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

31.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Bolu Dağı Geçişi ve Tüneli inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5684) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir Devlet Hastanesinin BAĞ-KUR’dan alacaklarının tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

34.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK hastanelerinin devri ile ilgili sözleşmenin feshedilebileceğine dair açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

35.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İlindeki işsizlik oranına ve çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

36.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya BAĞ-KUR İl Müdürlüğü telefon santralının yenilenme ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

37.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ege Denizi ve Akdenizin kıyısındaki yerleşim bölgelerinin çevre kirliliğinden korunması yönündeki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

42.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, fidan üretimi ve dikimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

43.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

45.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

46.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, bir vatandaşın AİHM’ne yaptığı başvuruyla ilgili savunmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5698) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

47.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, milletvekili lojmanlarının ABD vatandaşlarına verileceği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5703) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

52.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

53.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, naylon fatura düzenlemek ve hayali ihracat yapmakla suçlanan özel finans kuruluşları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5711) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

61.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SSK hastanelerinin devriyle ortaya çıkan maliyet artışına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

62.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bu alana yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

63.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2003-2005 yılları arasında tespit edilen iç ve dış borç stoklarına ve faiz ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

64.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

65.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

68.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

72.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Türkiye-Irak sınırında ikinci bir kapının açılması çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

73.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5728) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

77.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5730) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5732) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

81.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısına atfedilen bir açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5736) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

85.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Mavi Akım Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

86.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, doğalgazın BOTAŞ çıkış fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

87.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

88.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Diyarbakır-Kulp-Akçaşehir Köyünün elektrik sorunu ile elektriği olmayan köy ve mezra sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

89.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, mazotun rafineri çıkış ve tüketiciye ulaşım fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

92.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Doğu Anadolu’da kurulan mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

93.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, elektrik piyasasıyla ilgili bir yönetmeliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

95.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

96.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kapkaç olaylarına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

97.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Ankara-Çubuk-Akkuzulu Köyünün su ve asfaltlama ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

98.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

101.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Pendik’te fay hattı üzerinde akaryakıt istasyonu kurma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

102.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya merkezdeki bir mesire ormanının turizm alanı ilan edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

104.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kütüphanelerdeki bilgisayar kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, il halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5761) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, müzelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, resmi kurum ilanlarının yerel gazetelerde yayımlanma ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5763) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

112.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

113.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Eti Alüminyum A.Ş.nin İzmir ve Antalya’daki taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5765) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5766) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

116.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TEKEL’in özelleştirilmesiyle tütün üreticisinin karşılaştığı sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

117.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Projesiyle ilgili zeyilname imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

119.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat İlindeki yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5771) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

120.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, öğretmenlere dizüstü bilgisayar satışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5772) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

122.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Diyarbakır-Kulp-Akçaşer ve Kayacık köylerinin okul ihtiyacına ve okulu olmayan köy sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5774) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

123.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ilköğretim müfettişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

124.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5776) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

126.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, eski eğitim enstitüsü müdürlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5778) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

127.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, İLKSAN üyelikleri iptal edilen öğretmenlerin aidatlarını eksik aldıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5779) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

128.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, dış kaynaklı kredilerle finanse edilen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5780) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

129.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5781) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

130.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, askerlik süresi ile ilgili beyanına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5782) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

131.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Afganistan’daki Türk askerlerine ve askerlik süresine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

133.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

135.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, MED-PULS adlı şirkete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

136.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

137.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Devlet memurları için kullandığı iddia edilen bir ifadeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

138.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

139.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

140.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

141.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta- Gelendost İlçesi Sağlık Ocağının kapatılma ve Devlet Hastanesi inşaatının durdurulma nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

142.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Sağlık Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

143.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bazı ilaç firmalarının yaptığı fiyat indirimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

144.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK hastanelerinin devrinden sonra yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

145.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Eşdeğer İlaç Listesine alınan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

146.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

147.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihalelerde Devletin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

148.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

149.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

150.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

151.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Manisa’da yaşanan don olayına ve zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

152.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

153.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Manisa ve ilçelerinde yaşanan don felaketinden zarar gören çiftçilere yapılacak yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005)

154.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

155.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

156.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

157.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005)

158.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, TCDD’ye ait kızaklama ünitesinin işletme ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

159.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005)

160.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ’nin, Gökova ve Bodrum koylarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Basın İlan Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

162.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Kalecik İlçesi Göl Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

163.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, özelleştirilmesi düşünülen TEKEL’e ait Tuz İşletmelerinde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5817) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

164.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, TEKEL’e bağlı Tuz İşletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

165.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Ankara-Kalecik-Kızılkaya Köyünde bulunan taş ocağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

166.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

167.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlar Kurulu Kararıyla Kızılay’a yapılan yönetici atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

168.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kırmızı bültenle aranan bir şahsın Türkiye’ye iadesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

169.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Atatürk’e ait vasiyete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

170.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Uludağ’daki bitki türlerinin korunmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

171.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

172.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN’ın, İzmir İlinde SSK’lı vatandaşların sağlık karnesi almada yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

173.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’da ilaç alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5827) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

174.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, ticari taksi plakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

175.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa İlinde ticari araçlara getirilen tahdit uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

176.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, özel kişi veya kuruluşlara ait müzelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

177.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bakanlığın uzun metrajlı filmler için verdiği kredilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

178.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, TEKEL’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

179.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, TEKEL’in, alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

180.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Yıldırım Kız Meslek Lisesinde Türk bayrağı ile birlikte Avrupa Birliği bayrağının göndere çekilme nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

181.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

182.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Devlet üniversitesi hukuk fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin avukatlık yapıp yapamayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5836) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

183.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, Ankara-Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

184.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın köy enstitülerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5838) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

185.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’lıların tüp bebek yardımından yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

186.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, diyaliz bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

187.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya Güney ve Burçaklar Köyü sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

188.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Doğanhisar İlçesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

189.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

190.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2003-2004 yıllarında doğal afetlerden etkilenen çiftçilere ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5844) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

191.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, tarım meslek liselerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

192.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TMO’dan Dahilde İşleme İzin Belgesiyle buğday satın alanların denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

193.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya-Mahmutlar Beldesinde kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5847) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

194.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gündoğmuş-Çamlıalan Köyü ile Köprülü arasındaki yolun yeniden yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

195.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

196.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yataklı tren ücretlerine yapılan zamma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

197.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, İstanbul, İzmir ve Antalya havalimanı ihalesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

198.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir Adnan Menderes Havalimanından direkt yurtdışı seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5852) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

199.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN’ın, Ilısu Barajı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

200.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Merkez İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde iki kavşakta sinyalizasyon sistemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

201.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5855) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

202.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, amatör futbol müsabakalarının yapıldığı sahalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5856) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005)

203.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, AB müzakerelerini yürütecek başmüzakereciye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5857) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

204.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Doğanhisar İlçesinde yeniden bir askerlik şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5858) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

205.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Alaşehir İlçesinde gümrük müdürlüğü açılması ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5859) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)

206.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2005 yılı Bütçesinden esnafa ayrılan paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005)