BIM Normal deneme 2 16 2004-10-27T06:53:00Z 2004-10-28T06:26:00Z 2004-10-28T06:26:00Z 1 332 1897 TBMM 15 3 2329 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 12

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Ekim 2004 Salı

 

 

Teklif

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yektin ve 13 milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/324) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

Raporlar

 

            1.- Cumhurbaşkanlığının 2002-2003 Mali Yılları Kesinhesaplarına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/294, 3/572) (S. Sayısı: 666) (Dağıtma tarihi: 26.10.2004) (GÜNDEME)

            2.- Sayıştay Başkanlığının 2001-2002 Mali Yılları Kesinhesaplarına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sayısı: 667) (Dağıtma tarihi 26.10.2004) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, İshakpaşa Sarayının onarım çalışmalarına yönelik bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2936)

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2988)

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, psiko-somatik düzenleyici bazı ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3028)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3053)

6.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, ihracatçı bir firmanın TETAŞ’a ait elektriği yasal anlaşma olmaksızın Kuzey Irak’a sattığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3062)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Devlet protokolünde kullanılan uçaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3074)

8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, basında yer alan bir konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3085)