BIM serap 2 8 2005-04-18T14:43:00Z 2005-04-20T07:19:00Z 2005-04-20T07:19:00Z 1 148 847 TBMM 7 1 1040 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 119

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Nisan 2005 Salı 

 

Teklifler

 

1.-   Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/429) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2005)

2.-   Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/430) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2005)

3.-   Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/431) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2005)