BIM Normal t 2 23 2005-04-18T14:43:00Z 2005-04-19T06:46:00Z 2005-04-19T06:46:00Z 4 1854 10571 TBMM 88 21 12981 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 118

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Nisan 2005 Pazartesi 

 

Raporlar

 

1.-   2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1003) (S. Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) (GÜNDEME)

2.-   24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1005) (S. Sayısı: 873) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) (GÜNDEME)

3.-   Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 2004 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/14) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2003-2005 yıllarında bankaların toplam mevduatı ile karşılıksız çek ve protestolu senet sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5617) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, sahte ve taklit gıda üretimine ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5618) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5619) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

4.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, Kırıkkale’deki çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

5.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN’in, inşaat ihalelerinin TCK kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanun ve KHK’ların kaldırılmasına yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, işkenceyi önlemek için yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, devredilen SSK’ya ait sağlık tesislerinin ilaç ve diğer giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5625) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

10.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Sağlık Bakanlığına devredilen SSK’ya ait sağlık tesisi dışındaki taşınmazlara ve kurumda kalan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5626) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

11.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki Kamu İlaç Alım Protokolüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürünün spor tesisleri ile ilgili beyanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, futbol sahalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ Yönetim Kurulunun karar defterindeki bir ifadeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

15.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, nükleer santrallerle ilgili basında çıkan bir demecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5631) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

16.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, nükleer enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Çüngüş İlçesi ile Adıyaman Gerger İlçesini bağlayan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, son on yılda saldırıya uğrayan taksi şoförlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, taksi şoförlerinin karşılaştıkları olaylar sonrasında maddi ve manevi kayıplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

20.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, işkenceyi önlemek için yapılan idari düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

21.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rus turistlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

22.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

23.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kapalı durumdaki Sinop Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

24.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2003-2004 yıllarında zarar eden şirketlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, tahsil edilemeyen vergilere ve işini terk eden mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

26.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, 2005 yılı Bütçe Uygulama Talimatında yer alan Eşdeğer İlaç Uygulamasına dahil ilaç ve kan ürünlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

27.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, oğlunun ticari faaliyetlerinin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

28.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, okullarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

29.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Edirne Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonunda uygulanan bir programa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

30.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, SSK hastanelerinin devrinden sonraki personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

31.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, 2004 yılında sağlık kurumlarında kullanılan protez giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

32.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Vakıf Gureba Hastanesi Radyoloji Bölümünün kötü koşullarda hizmet verdiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

33.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Seydişehir Toprak Mahsulleri Ofisindeki mahsul miktarı ile yeni dönemde alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2005)

34.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, posta dağıtıcılarına yıpranma tazminatı ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

35.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Çermik-Bircemal Köyü Muhtarlığına köy evi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5651) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Dedeköy’ün sulama kanallarındaki sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843)

2.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5100)

3.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, bir konuşmasındaki medyaya yönelik ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5101) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

4.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5102)

5.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, bir konuşmasındaki memurlara yönelik ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Başbakanlık binalarının tadilat, yenileme ve finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

7.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Çanakkale-Biga-Çan ilçelerine doğalgaz getirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Edirne’de yaşanan su baskınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5110)

9.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut KOÇAK’ın, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili faaliyetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5124)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetedeki röportajında verdiği bazı beyanlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5126)

11.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, gurbetçilerin döviz akışındaki düşüşe ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5135)

12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, özel bir şirketin elektrik ihracına ve enerji piyasasındaki düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporunda adı geçen bürokratlarla ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5142)

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, otobüs şirketlerinin AŞTİ servislerinin kaldırılması kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5144)

15.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, renk körlerine silah ruhsatlarıyla ilgili sağlık kurulu raporu verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5145)

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, sahte rakı üretim yerlerinin tespiti yönündeki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5146)

17.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, İstanbul-Silivri İlçesinde iki yerel gazetenin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5147)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, sahte rakı üretimine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5148)

19.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5149)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TELSİM ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5151)

21.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, oto galerilerine yönelik genelgenin uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5152)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sahte rakı sorununa ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5153) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

23.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğüne ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5158)

24.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Akkuş İlçesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5173)

25.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, Kütahya-Emet Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5183)

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TELSİM’e yönelik bazı iddialara ve TMSF’nin denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5196)