BIM serap 2 14 2004-12-20T11:31:00Z 2005-04-15T06:51:00Z 2005-04-15T06:51:00Z 6 3049 17383 TBMM 144 34 21347 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 116

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Nisan 2005 Perşembe

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   29.03.2005 tarihli ve 5325 sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1009) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy’un; Kamuya Personel Alımında Sözlü Sınav Yapılamayacağı Hakkında Kanun Teklifi (2/421) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2005)

2.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile 13 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/422) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2005)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde ormancılıkla ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Tarım Orkam-Sen üyelerinin atanmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, mısır ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kurulması düşünülen kırsal kalkınma bölge müdürlükleri arasında Eskişehir İlinin bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5525) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bazı demeçlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5526) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

3.-  Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, 2001-2004 yıllarında idari mahkeme kararıyla görevine iade edilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5527) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir siyasi parti il başkanının basın açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5528) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, bir gözü görmeyen kişilere sürücü belgesi verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5529) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

6.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5530) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

7.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, gezileriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5531) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

 8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Başbakanlık Müsteşarının intihal yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5532) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

9.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, çifte vatandaşlık nedeniyle Alman vatandaşlığından çıkarılma işlemi başlatılan Türklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5533) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Diyarbakır-Bismil-Sinan Köyü sakinlerinin arazilerinin ellerinden alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5534) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

11.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, iç borç faiz ödemelerine ve 2005 yılı Bütçesinden yatırımlara ayrılan paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5535) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

12.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY’in, bazı suçlardan aranan kırmızı veya yeşil pasaport sahibi vatandaş olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5536) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

13.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, yurt dışında göçmen olarak çalışan vatandaşların konsolosluklarda yaşadıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5537) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

14.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, İstanbul Küçükyalı Çocuk Yuvasındaki şiddet iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5538) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

15.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, SHÇEK’in İstanbul’daki yetiştirme yurtlarında ve huzurevlerindeki yiyecek sıkıntısına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5539) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Türkiye Jokey Kulübünün hasılatından alması gereken paya ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5540) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, toplumsal cinsiyet rollerinin değiştirilmesine yönelik ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5541) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

18.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadınların eğitim olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5542) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

19.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çalışma yaşamında kadınların karşılaştığı cinsiyete dayalı ayrımcılığa ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5543) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

20.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadın işgücünün daha iyi koşullarda değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5544) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

21.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, CEDAW raporunun sunumundaki bir konuşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5545) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

22.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk bakımevlerinin sayısına ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5546) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

23.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadınların işgücüne katılımını destekleme amaçlı meslek eğitim kurslarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5547) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

24.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadınların siyasete katılımını destekleyici ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5548) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

25.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinde Gökçeler Barajının yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5549) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Doğalgaz Alım Sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5550) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal İlçesine emniyet müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5551) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

28.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarası uyumlaştırma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5552) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

29.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, terör örgütü PKK’nın bazı faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5553) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

30.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, fikir ve sanat eserleri sahiplerinin vergilendirmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5554) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

31.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ülkemizde kış turizminin geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5555) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

32.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Ergene Köşkünün müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5556) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

33.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, kamu kurum ve kuruşlarının fatura ödemelerinin kredi kartıyla tahsiline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5557) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

34.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, kamyoncu esnafının vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5558) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

35.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY’in, Avrupa’da yaşayan ve emniyet güçlerince aranmakta olan emekli milletvekili olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5559) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

36.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, özelleştirmeden dolayı Emekli Sandığına yatırılamayan aidatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5560) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

37.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TMSF’nin el koymasından sonra CINE-5 Televizyonunun durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5561) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

38.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, “Nutuk”un ders kitabı olarak okutulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5562) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

39.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5563) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

40.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5564) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

41.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, SSK’lıların hastanelerin ortodonti servisinden yararlanamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5565) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

42.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Bakanlığa devredilen SSK hastanesi eczanelerinde bulunan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5566) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

43.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, acil sağlık hizmetleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5567) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, behçet hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5568) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

45.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, SSK sağlık hizmetlerinin Bakanlığa devriyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5569) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

46.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, kurulması düşünülen kırsal kalkınma genel müdürlüğüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5570) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

47.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İnegöl-Eskiköy’de yaşanan heyelandan zarar gören köylülerin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5571) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

48.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, sahte bal ihraç edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5572) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

49.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali ARIKAN’ın, kurulması düşünülen kırsal kalkınma bölge müdürlüklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5573) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

50.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, sahte bal üretimine ve denetimindeki aksaklıklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5574) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

51.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, sahte bal üretimine ve ithal edilen gıda maddelerinin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5575) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

52.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, işitme engelli milli sporculara maddi ve manevi imkan verilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5576) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

53.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, kamu çalışanlarının kurumlara ve illere göre dağılımı konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5577) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2005)

54.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, 2001-2004 yıllarında Eximbank’ın firmalara kullandırdığı kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5578) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

55.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5579) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

56.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Trabzon-Beşikdüzü-Bakır Köyüne yönelik heyelan tehdidine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5580) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

57.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla İli sınırları içindeki bazı arazi bilgilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5581) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

58.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, emekli olduğu halde ikinci bir işte çalışanlardan kesilen primlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5582) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2005)

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5584) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

60- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bir siyasi parti il başkanının basına verdiği bazı demeçlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5585) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

61.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, TEKEL’in alkollü içecekler bölümünün özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5586) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5587) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

63.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, Irak’taki ABD üslerinde güvenlik elemanı olarak çalışacak vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5588) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

66.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamanın ön koşulu olan protokolün şartlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5589) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

65.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunda kabul edilen Adalete Uluslararası Erişim Sözleşmesinin 20 nci maddesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5590) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5591) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

67.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bölgesel Kalkınma Ajansları Kanun Tasarısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5592) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5593) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

69.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN’in, gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı sınavlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5594) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

70.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Aksaray İli Eşmekaya Barajının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5595) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5596) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

72.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5597) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

73.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, üst düzey bir emniyet görevlisinin bir dergide yayımlanan bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5598) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5599) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

75.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, gülyağı üretim sektörünün korunmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5600) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5601) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5602) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5603) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5604) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5605) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5606) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5607) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5608) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5609) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

85.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

86.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5612) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

88.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5613) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5614) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5615) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’a bağlı ilçe ve köylerdeki telefon santrallerinin arızalanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5616) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)