BIM Normal t 2 4 2005-04-12T07:04:00Z 2005-04-13T06:33:00Z 2005-04-13T06:33:00Z 1 225 1286 TBMM 10 2 1579 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 114

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Nisan 2005 Salı

 

Rapor

 

           

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonları Raporları (2/386) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi: 12.4.2005) (GÜNDEME)

           

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Ermeni soykırımı iddialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

2.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)