BIM Normal t 2 79 2005-04-12T08:28:00Z 2005-04-12T08:29:00Z 2005-04-12T08:29:00Z 6 2791 15914 TBMM 132 31 19543 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 113

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Nisan 2005 Pazartesi

 

Raporlar

 

           

            1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            5.- İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili  Memduh Hacıoğlu’nun  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            6.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            7.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

 

 

            8.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren İle Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            9.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve Muharrem Candan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            10.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            11.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            12.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            13.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            14.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba’nın  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya  ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            15.- Sivas Milletvekili Orhan Taş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            16.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            17.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            18.- Karabük Milletvekili Ali Öğüten’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            19.- Karabük Milletvekili Hasan Bilir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            20.- Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            21.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            22.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            23.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            24.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            25.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/640) (S. Sayısı: 781’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            26.- Konya Milletvekili Halil Ürün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            27.- Karabük Milletvekili Ali Öğüten’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            28.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

            29.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

30.- Avrupa İmar Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) (S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

31.- Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 861) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) (GÜNDEME)

           

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cumhurbaşkanının onaylamaması nedeniyle vekaleten veya tedviren görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4977)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara gönderilen inceleme raporlarına ve cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4979)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bürokrat atamaları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4981)

4.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4983)

5.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, e-Devlet Projesinde kullanılacak yazılım programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4985)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TMSF tarafından el konulan ruhsatsız bir villanın satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4986)

7.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, TMSF’nin el koyduğu taşınmaz malların satışına ve Devletin zararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4987)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir hukuk bürosuna verilen işlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4993)

9.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. ye bazı ayrıcalıklar tanındığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4994)

10.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, bazı davaların özel hukuk boralarına takip ettirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4995)

11.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretim öğrenci katkı paylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998)

12.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Microsoft Firmasıyla anlaşma ve protokol imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4999)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, inşaat sektörü ile ilgili harçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, DTP Genel Başkanının yolsuzluklarla ilgili iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5015)

15.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, enerji ihalelerindeki yolsuzluklarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5016)

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, internet kafelere ve uygulanan vergi oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5018)

17.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Muş-Malazgirt İlçesinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ve İlçe Belediye Başkanının beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5020)

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan kamu kaynaklı kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5022)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5023)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’a yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5027)

22.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Gölhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030)

23.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Sarnıç Tepesinde yapılan maden arama çalışmalarına yönelik soru önergesine verilen cevaba ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5037)

24.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, armağan silahların envanter kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5047)

25.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, ÖTV’deki artışın bağcılık ve şarapçılıkta yaratacağı etkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5048)

26.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, e-Devlet Projesinde kullanılacak yazılım programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5052)

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bazı enerji projeleri hakkındaki raporunun hazırlayıcılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5065)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın enerji santrali projeleri hakkındaki raporuna ve enerji sektörünün sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5066)

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay Raporundaki öneriler üzerine yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’da yasal olmayan bazı yapıların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5069)

31.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Moskova gezisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072)

32.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Ankara Atatürk Eğitim Hastanesi Başhekim Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085)

33.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Dalaman Havaalanının kış aylarında da uluslararası uçuşlara açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089)

34.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Dünya Bankası destekli Tarımda Reform ve Uygulama Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5096)