BIM Normal t 2 15 2005-04-08T15:04:00Z 2005-04-11T15:02:00Z 2005-04-11T15:02:00Z 1 209 1196 TBMM 9 2 1468 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 112

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Nisan 2005 Cuma

 

Tasarılar

 

1.-   Bankacılık Kanunu Tasarısı (1/1007) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2005)

2.-   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı (1/1008) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 08.04.2005) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/972) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 08.04.2005) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) (Dağıtma tarihi: 08.04.2005) (GÜNDEME)