BIM Normal t 2 19 2005-04-08T06:39:00Z 2005-04-08T06:42:00Z 2005-04-08T06:42:00Z 1 361 2059 TBMM 17 4 2528 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 111

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Nisan 2005 Perşembe

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 07.04.2005) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 07.04.2005) (GÜNDEME)

3.-   Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı: 858) (Dağıtma tarihi: 07.04.2005) (GÜNDEME)

4.-   Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 07.04.2005) (GÜNDEME)

5.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) (Dağıtma tarihi: 07.04.2005) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)

2.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005)