BIM deneme 2 28 2004-10-25T11:57:00Z 2004-10-25T11:58:00Z 2004-10-25T11:58:00Z 6 3067 17482 TBMM 145 34 21469 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 11

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Ekim 2004 Pazartesi

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/900) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

            2.- Seferberlik ve Savaş Hali Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/901) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

            3.- Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/902) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/903) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

            5.- Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/904) (Adalet ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

            6.- Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/905) (Adalet ve Avrupa Birliği Uyum ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/906) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/907) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

            9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/908) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

            10.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/909) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

            11.- 9 Mayıs 1990 Tarihli Uluslararası Demir Yolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (CODİF) ‘ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/910) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

            12.- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/911) (Plan ve Bütçe ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

           

 

 

13.- T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı “TİKA” ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/912) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

            14.- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/913) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

            15.- Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/914) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

            16.- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/915) (İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

 

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/323) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

 

Tezkere

 

            1.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/691) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara Ulus’taki bir tarihi binaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli İlçesinin mezbaha ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya-Tırılar Köyünün su sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

5.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

6.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

7.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

8.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Türkiye’de kara taşımacılığı yapan lojistik firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

9.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Türkiye’de kara taşımacılığı yapmak isteyen firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

10.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Türkiye’de kara taşımacılığı yapmak isteyen kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

11.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

12.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

13.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, VİP salonları ile ilgili yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Ankara-Konya arası demiryolu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3840 ) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Alsancak Limanının ulaşım, yedek parça ve teknik personel sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

4.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, İmar Bankası aracılığıyla hazine bonosu alan vatandaşların mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Mudanya Mütarekesi’nin ulusal düzeyde kutlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

6.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın-Didim-Karakuyu mevkiinde bazı arazilerin Toplu Konut İdaresine devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yurtdışında çalışan işçilerimizin oy kullanma haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, belediyelere yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılan paraların kaynağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3847) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Emlak Bankasının bankacılık faaliyeti dışında kalan malvarlığının devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

11.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, eski görevleri nedeniyle makam aracı ve şoför tahsis edilen siyasetçi ve bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Avrupa Müzesi Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

13.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

14.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Yenikapı Mevlevihanesinin kundaklanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3852) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’da yapımı devam eden FORMULA-1 pistine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ulusal Güvenlik Belgesi almadan yayın lisansı ve izni verilen kuruluşlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3854) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

17.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay’da bulunan bir kilisenin bakım ihtiyacı ile tanıtım fonundan Hatay’a pay ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

18.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, halkevleriyle ilgili hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

19.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Film Festivalinde yaşanan organizasyon sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3858) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

21.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay’da bulunan bir kilisenin mevcut eksikliklerinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki Uludağ İlköğretim Okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

23.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Bakanlığa bağlı sağlık eğitim merkezlerinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

24.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, bazı makam araçlarına ve plakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personeli ile ilgili uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

26.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Çeşme ve Karaburun’daki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

27.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Orkinos Balığı Besi Çiftliklerinin kota miktarlarına ve yem ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

28.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, “Göletlerin Balıkçılığa Açılması” Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

29.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tarım sektöründeki gerilemeye ve çiftçilerin doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

30.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hububatta sertifikalı tohumluk kullanım projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Manavgat suyu ile Konya ve Karaman Ovalarının sulanması projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

32.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumunda üretim ve istihdamın artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

33.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Gazipaşa Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

34.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Firmasıyla ilgili bazı iddialara ve denetim görevini yapmayan kamu görevlilerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

35.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara-Beypazarı-Uruş Beldesi-Suvari Çayı üzerinde yapımı planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Emekli Sandığının sağlık harcamaları ile prim ödeyenlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, SSK ve BAĞ-KUR’un sağlık harcamaları ile prim ödeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

38.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Duacılar Köyündeki ağaç kesimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004)

39.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, organ ve doku nakli hizmetleri konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

40.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Türk firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3795) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

41.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, üniversitelerde görev yapan idari personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3878) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

42.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Serik’teki yurt binasının hizmete açılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

43.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Belek-Antalya arası yolcu taşıyan bir kooperatifin güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

44.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’ya ikinci bir liman inşa edilmesi yönünde çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

45.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaları için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

46.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir finans kuruluşunun teftişine ve TMSF Daire Başkan Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

47.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Çukurova Grubu ile yapılan ek sözleşmenin iptalinden sonra ortaya atılan bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

48.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Çukurova Grubunun Northway Petroleum ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

49.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yolsuzluk yaptığı belirlenen kamu görevlilerinin görevlerine iade edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

50.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu ve özel sektörde kadın ve erkeklerin istihdam oranına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

51.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bilgisayarlı eğitimin sorunlarına ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

52.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in,   ilköğretim   ders   kitaplarının   birine   Hz. Muhammed’in resminin basıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

53.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Lise 1. sınıf coğrafya ders kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

54.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yaptığı bir yazılı açıklamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, işçi, memur ve emeklilerin durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

56.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Bor İlçesindeki Deri Organize Sanayiine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

57.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat ve Halk Bankalarında personel tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen zimmet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, işsizliği önlemeye yönelik çalışmalara ve İşsizlik Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kura Nehrinin temizlenmesi ve Köroğlu Barajının yapımı için bütçeden ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

61.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçilere verilen kredilerin geri ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir dini cemaatin Avrupa Parlamentosu nezdinde temsilciliği olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

63.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki bir hastanede personele yapılan parmak izi kontrol uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

64.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN’in, bazı kurumlarda personele parmak izi kontrol uygulaması yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)