BIM Normal tbmm 2 95 2004-12-20T11:31:00Z 2005-04-06T11:06:00Z 2005-04-06T11:06:00Z 2 498 2844 TBMM 23 5 3492 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 109

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Nisan 2005 Salı

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, eski Başbakan Bülent Ecevit’e VİP salonunun kullandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4946)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bingöl depremi sonrası inşa edilen deprem konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4947)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, EÜAŞ’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının görevden alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4948)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ortaya çıkan yolsuzluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4950)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4951)

6.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında vekaleten yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4953)

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4954)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, özel bir yemek ve servis firmasının Tekirdağ’da aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4955)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, doğalgaz ve elektrik enerjisi kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4956)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara’daki doğalgaz dağıtımına ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4957)

11.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekiline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4958)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.’deki bazı bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4959)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir otopark yapımıyla ilgili açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4961)

14.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Laboratuarına ve bir öğretim görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4964)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, içki ve sigara sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin hasılatına ve ödenen  vergi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4968)

16.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bir inşaat şirketinin hissedarlarına ve bu şirketin aldığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4975)