BIM Normal t 2 6 2004-12-20T11:31:00Z 2005-04-01T06:38:00Z 2005-04-01T06:38:00Z 6 3003 17120 TBMM 142 34 21024 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 107

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mart 2005 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı İle Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/975, 1/306) (S. Sayısı: 850) (Dağıtma tarihi: 31.3.2005) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

3.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

4.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretine yönelik olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

7.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

8.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında Bilecik İlinin kuraya tabi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Alevilere ibadet yeri izni verilmediği iddialarına ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5325) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde vekaleten yapılan görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5326) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Çankırı Vali Yardımcılığına yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5327) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

4.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Başbakanlık binasının bakım ve onarım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5328) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, bağ ürünlerine yapılan zamlara ve bağ yetiştiricilerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5329) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, kamu proje stokundaki projelerin sektörlere göre dağılımına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5330) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, İETT’nin açtığı bir sınava ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5331) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait bir taşınmazın RTÜK’e devir bedeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, dört kişilik bir ailenin geçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5333) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

10.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, İddaa adlı bahis oyunundan Tanıtma Fonuna aktarılan miktara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5334) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Şanlıurfa’da kamulaştırılan arazilere ve bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5335) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, AB Komisyonu Alt Komite toplantılarında, Ulaştırma Bakanlığı bürokratlarının imzaladığı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5336) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, isteği dışında görev yeri değiştirilen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5337) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

14.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, otomatik meteoroloji istasyonu alımı için yapılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5338) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

15.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Ankara-Ayaş Karayolunun genişletilmesiyle ilgili projelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Türkiye genelinde tamamlanamayan karayolu projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

17.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, bir ilimize yönelik olası deprem açıklamasına ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Akseki-Gündoğmuş Yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5342) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

19.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolunun yapım çalışmalarındaki aksaklıklara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5343) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

20.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Ankara Mesleki Rehabilitasyon Merkezine ve bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

21.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Türkiye İş Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü yöneticileri hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

22.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlükleri personelinin eğitim seviyesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5346) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

23.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, otomatik meteoroloji istasyonu ihalesine ve bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5347) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

24.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yasasında tanımlanan “Danışma Kurulu”nun çalışmalarının etkinleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5348) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

25.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Türkiye’nin BM platformlarında ana sunucusu olduğu konulara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5349) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

26.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Şiddeti Önleme Platformuna ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5350) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

27.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, töre cinayetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5351) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

28.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, CEDAW Komitesinde sözü edilen kadınlara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili kampanyaya ve eylem planına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5352) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

29.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, CEDAW Sözleşmesi uyarınca geçici özel önlem uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5353) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

30.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, CEDAW raporunu hazırlayan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5354) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

31.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadının işgücüne katılımını artırmasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5355) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

32.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İŞ-KUR’un iş ilanlarında cinsiyet ayrımı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5356) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

33.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, eğitimde cinsiyet ayrımcılığını içeren ifadelere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5357) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

34.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı MİT personelinin üniversite diplomaları ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5358) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

35.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yabancı misyon temsilcilerinin milletvekilleriyle görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5359) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

36.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, ABD’de hazırlanan 2004 Dünya İnsan Hakları Raporundaki bazı ifadelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5360) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

37.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Cumhurbaşkanının Suriye’ye yapmayı öngördüğü resmi ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5361) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

38.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ABD tarafından güneydoğu illerinde uygulanan kadın lider yetiştirmeye yönelik bir eğitim programına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5362) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

39.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Su Dünyası adlı dergiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5363) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

40.- Bursa Milletvekili Mustafa DÜNDAR’ın, altın rezervi kapasitesine ve ithal edilen altın miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5364) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye-Yunanistan Deniz Geçişi Doğalgaz Boru Hattı Projesinin iptal edilme nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5365) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

42.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5366) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

43.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Alpagut-Dodurga linyitlerini işleten firma ile TKİ Yönetim Kurulu arasında şartname dışı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5367) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

44.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, TKİ’nin bazı firmalarla yaptığı sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5368) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

45.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, LPG’li araçların denetimsiz trafiğe çıkmasının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5369) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

46.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, Tunceli’de “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi”nin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5370) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

47.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, yabancı menşeli derneklere ve yurtdışında faaliyet gösteren Türk derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5371) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

48.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, Çanakkale Şehitleri Anma Gününde bir kutlama mesajının okunmama nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5372) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

49.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Emniyet örgütünün personel ihtiyacına ve eğitim planlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

50.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanının malvarlığı hakkındaki iddialara ilişkin  Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bilardolu kahvehane işletmelerinden alınan eğlence vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

52.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, Sivas-Zara’daki Çakrı Tuzlasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5376) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Balkan kökenli Türk vatandaşlarına yurtdışı çıkış kolaylığı sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

54.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, EBK Kayseri Kombinasının özelleştirilmesiyle yaşanan işsizlik sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

 55.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin-Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, taksicilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

57.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa İlindeki eğlence mekanlarına uygulanan vergi oranındaki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

58.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki bazı hizmet gruplarının maaş artışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

59.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, İddaa adlı bahis oyunundan 2004 yılında tahsil edilen damga vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

60.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, personel maaşlarından mutemetlik ücreti alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

61.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmamasını öngören genelgenin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

62.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Muş Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

63.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, YÖK tarafından denkliği onaylanmış bir okulun adının Talim Terbiye Kurulu Kararının listesinde olmayışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

64.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Spor Toto Teşkilatının İddaa adlı oyundan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne aktardığı kaynağın miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

65.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

66.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Birimi olarak hizmete açılan binaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

67.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

68.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Fethiye Devlet Hastanesinin özürlü raporları konusunda yetkilendirilip yetkilendirilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

69.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK fabrikalarında üretilen ilaçlara ve ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

70.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Yeşil Kart sahibi yurttaşlardan ilâç katkı payı alınması kararına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

71.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, SSK hastanelerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

72.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, meyve sebze üreticilerine verilen doğrudan gelir desteğinin kaldırılma nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

73.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Akseki’ye bağlı Gümüşdamla ve Kuyucak yolunun asfaltlanma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

 74.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Akseki İlçesine bağlı bazı köylerin bağlantı yolunun tamamlanamama nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

75.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, gübrenin çiftçiye ve tüketiciye maliyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2005)

76.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Ankara-Konya arası Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Osmangazi Başaran Mahallesine bir PTT şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

78.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, Boğazların güvenliği için oluşturulan VTS sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

79.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, LPG’li araçların ve LPG dolum istasyonlarının denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

80.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Star TV’ye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

81.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir terör örgütü lideri hakkında AİHM’de verilen karara ve yeniden yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

82.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 2005 yılında memur adayları için KPSS sınavı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

83.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yabancı sermayenin ulusal radyo ve televizyonlardaki yayın payının yükseltilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

84.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, soruşturma geçirdiği halde kamu bankalarında yönetici olarak görev yapanlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)