BIM Normal t 2 17 2005-03-30T12:11:00Z 2005-03-31T06:39:00Z 2005-03-31T06:39:00Z 1 367 2093 TBMM 17 4 2570 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 106

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Mart 2005 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/997) (Plan ve Bütçe İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

            2.- Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/998) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

 

Teklifler

 

            1.- Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Mehmet Alp’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/410) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2005)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı İle 30 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/411) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

 

 

Rapor

 

1.- Askeri Ceza Kanunu İle Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/996) (S. Sayısı: 849) (Dağıtma tarihi: 30.03.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

2.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

3.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)