BIM Normal t 2 14 2004-12-20T11:31:00Z 2005-04-08T12:51:00Z 2005-04-08T12:51:00Z 2 628 3582 TBMM 29 7 4398 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 104

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Mart 2005 Pazartesi

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, 22 nci Yasama Döneminde yurtdışına görevli giden milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4945) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, son 5 yıldaki milli gelir ile iç ve dış borç artışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4870)

2.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, Almanya’da yayımlanan bir gazeteye verdiği iddia edilen demece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4871)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan köy boşaltma davalarına ve köye dönüş projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4873)

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrika, banka ve işletmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4878)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, fuel-oil ve doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizin bor, altın ve petrol rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889)

7.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep TEKİN BÖRܒnün, konutu olan kamu görevlilerine lojman tahsis edilip edilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892)

8.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, vergi mükelleflerine matrah arttırma baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4893)

9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki hekimlerin geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896)

10.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Aybastı Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4897)

11.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, gazilere verilen maaşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4914)

12.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da bulunan Şükrü Doruk Reviri’nin amacına uygun kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4915)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yurtdışında temsilcilikleri bulunan bakanlıklar ile diğer kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4918)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kara nakliye taşımacılığı kooperatifleri ile liman ve otoban fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4919)

15.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Alman vatandaşlığı iptal edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4921)

16.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Mavi Akım Projesine ve gaz alım anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922)

17.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Tekirdağ-Hayrabolu İlçesinin bazı köylerinde kamulaştırma bedellerinin ödenmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923)

18.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan enerji operasyonunda ismi geçen bir yöneticiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924)

19.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan enerji operasyonuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4926)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, doğal kaynak suyu işletmecilerine ve kapasite artırımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4927)

21.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, DSİ’nin Adana-Karataş İlçesi Ağyatan Gölündeki ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4928)

22.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, elektrik üretiminde kullanılan mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4929)

23.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, DSİ’nin sulama birliklerinden geriye dönük ücret talep etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4930)