BIM BİM 2 9 2004-12-20T11:31:00Z 2005-03-28T06:48:00Z 2005-03-28T06:48:00Z 4 1934 11027 TBMM 91 22 13541 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 103

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mart 2005 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

2.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK’nın denetimine ve yöneticileri hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Akdeniz Üniversitesinin yaptığı kazı çalışmalarına ve uluslararası düzeyde tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize İlinin doğal güzelliklerinin turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

8.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, bir uçak yolculuğu esnasında Milli Eğitim Bakanının kendilerine anlattığı bir fıkraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5273) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova’daki AKSA Fabrikası hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

3.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tarımsal Destekleme Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

4.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, sokak çocuklarına yönelik politika ve önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

5.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, TOKİ’den blok satış yöntemiyle konut talep eden milletvekilleri olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5277) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

6.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, özelleştirmeyle ilgili işlemlerin yargı kararıyla iptaline ve yeni yöntemler geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5278) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

7.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TOKİ’den blok satış yöntemiyle konut talep eden milletvekilleri olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, hükümetin basına yönelik tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

9.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, 5033 sayılı Kanunun bankalar ve finans kuruluşlarınca uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

10.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, yaptığı bir konuşmaya ve basına yönelik tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Bitlis-Tatvan’da 1994 yılında işlenen bir cinayete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen bir kararın uygulanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5284) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kara Kuvvetleri Komutanının terörle ilgili ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

14.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Antakya Tütün İşleme Merkezindeki tütün işleme makinasının kullanılmamasına ve TEKEL’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5286) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

15.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, uluslararası terör örgütlerinin Türkiye’deki finans kurumlarıyla bağlantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5287) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

16.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, ABD Büyükelçiliği diplomatlarının bir ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5288) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB nezdindeki sivil toplum kuruluşları içinde Türkiye’yi temsilen büro olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5289) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

18.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, yabancı basında sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili çıkan yazılara ve gösterilen tepkiye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)

19.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Mavikent Belediyesindeki kaçak bir inşaata ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

20.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Anfa Altınpark İşletmesinin güvenlik ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

21.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Kültür Sanat-Sen Genel Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Safranbolu Belediyesinin yoksulları tespit yöntemi ile ilgili iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, terörle mücadelenin gerilediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

24.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, özelleştirilen belediye hizmetlerinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5296) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Bor-Bahçeli Kasabasındaki Antik Roma Havuzu ve Tyana Kenti çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5297) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

26.- Afyonkarahisar  Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, koruma kurullarının takibindeki kültür varlığı konumundaki binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5298) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)

27.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki yerel gazetelerde kendisine atfedilen beyanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5299) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

28.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, 2004 yılında Emekli Sandığı ile ilgilendirilen personel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

29.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Emekli Sandığına ait Efes Otelinin finansman sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

30.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Emek Oteller Zinciriyle ilgili sorularına verilen cevaplara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

31.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde SSK Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5303) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

32.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, heyet raporuna bağlı reçetelerin yazımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5304) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

33.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK hastanelerinin devri nedeniyle personel istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

34.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Tunus’ta yapılacak bir kongreye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

35.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Kaman Toprak Mahsulleri Ofisinden, bazı firmalara düşük fiyatla buğday satıldığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5307) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

36.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bir projesinin programa alınmadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

37.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

38.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’de hayvan tesliminde yolsuzluk yapan firmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

39.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, Görevde Yükselme Sınavı sonucu merkeze ve taşra teşkilâtına yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)

40.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, bağcılık ve şarapçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

41.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Eskişehir İli Anadolu Üniversitesi Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

42.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, bir atamaya ve atama hakkındaki mahkeme kararına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)

43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bartın’da Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün kaldırılmasının olumsuz sonuçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

44.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Mesudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

45.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, kayıp ve kaçak elektrik oranlarına ve alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

46.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, üzüm bağcılığıyla ilgili bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5318) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

47.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, 2004 yılında elma ve patates ihracatındaki teşvik priminden yararlanan firmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5319) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu İnşaatı ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5320) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

49.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)

50.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, TMSF’ye geçen kuruluşlardaki gayrimenkullere ve çalışanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 1983’ten sonra kamu bankaları yöneticilerinin malvarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4834)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’daki hastanelerle ilgili bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4836)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, eski Başbakan Bülent Ecevit’e İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunun kullandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4839)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Antalya-Gündoğmuş Belediye Başkanının ailesine yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2003 ve 2004 yıllarında tahsil edilemeyen vergi miktarına ve işini terk eden mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 1995 yılından itibaren tahsil edilemeyen tarımsal sulama borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4866)