BIM BİM 2 20 2005-03-23T14:46:00Z 2005-03-24T14:04:00Z 2005-03-24T14:04:00Z 1 235 1340 TBMM 11 2 1645 9.4402 21

 Dönem:   22

                                                                                                                            Yasama Yılı:     3

                                                                                                                                  No: 101

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mart 2005 Çarşamba

 

Tasarı

 

1.-   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/995) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR ve 45 Milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ ve 23 Milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 45 Milletvekilinin, Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/111, 160, 180)  (S. Sayısı: 829) (Dağıtma Tarihi: 23.3.2005)

2.-   Hakkari İli ve Çevresinde 25.1.2005 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afeti Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/990) (S. Sayısı: 838) (Dağıtma tarihi: 23.03.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 29 Milletvekilinin, bazı girişimcilerin holding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK’nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)