BIM Normal tbmm 2 3 2004-12-20T12:31:00Z 2005-03-23T11:57:00Z 2005-03-23T11:57:00Z 5 2461 14031 TBMM 116 28 17231 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 100

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Mart 2005 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

3.- Amasya Milletvekili Mustafa SAYAR’ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Boraboy Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

4.- Amasya Milletvekili Mustafa SAYAR’ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

9.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, özelleştirme programındaki kuruluşlarda geçici statüde çalıştırılacak personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5198) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5199) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Asya Kalkınma Bankasının yıllık genel kurul toplantısı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5200) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Asya Kalkınma Bankası 38 inci Yıllık Genel Kurul Toplantısı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5201) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

5.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Asya Kalkınma Bankası 38 inci Yıllık Genel Kurul Toplantısı İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5202) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

6.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, kaçak alkollü içeceklerin üretimine yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5203) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

7.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz şirketi ile ilgili soruşturma sürecine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5204) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

8.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Batıkent’e 2 nci Ziraat Bankası şubesi açılmasına ve Batıkent’in ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5205) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ÇEAŞ imtiyaz sözleşmesinin iptaline ve uluslararası bir bankayla yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5206) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ÇEAŞ’ın imtiyaz sözleşmesinin iptaline ve uluslararası bir bankayla imzalanan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5207) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

11.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, ülkemizin sosyal ve ekonomik sorunlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

12.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, SEKA fabrikasının kapatılmasına ve emniyet teşkilatına personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5209) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

 13.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kaçak alkollü içki ve tütün üretimine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5210) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

14.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki kamu yatırımlarına, liman genişletme ve çevre yolu projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5211) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

15.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ve yapılacak düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5212) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

16.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhuriyet Gazetesinde bir yazı dizisinin yayımının durdurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5213) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

17.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, AB ile müzakere sürecinde ülkemizi temsil edecek heyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5214) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

18.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mardin-Kızıltepe’de meydana gelen olaydan sorumlu tutulan polislere ve olayla ilgili davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

19.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, mahkemelerin iş yüküne ve adli personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

20.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, çocuk ıslahevlerinde eğitim ve öğretim programları uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5217) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, DSİ’nin gölet projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türkiye’de petrol çıkarılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

23.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Bucak İlçesindeki bazı beldeler ile Kestel Ovasındaki su baskınlarına yönelik alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5220) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

24.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir-Bergama’da Yortanlı Barajının sular altında bırakacağı antik kentin korunmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

25.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale-Gelibolu İlçesi Çokal Barajı inşaatına ve sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

26.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Cudi Dağı çevresinde maden veya petrol aranmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

27.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, İstanbul’daki bir orman arazisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

28.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Gelibolu Tarihi Milli Parkında yapılan bir projeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5225) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

29.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mardin-Kızıltepe’de meydana gelen olaydan sorumlu tutulan polislere ve güvenlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5226) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

30.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, ulaşım koordinasyon merkeziyle ilgili yönetmelik hazırlık çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5227) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

31.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bazı il ve ilçelerdeki olaylara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5228) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

32.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5229) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

33.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Gümüşhane-Şiran İlçesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

34.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Gümüşhane-Şiran İlçesinde PKK terör örgütü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

35.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Eskişehir-Mahmudiye İlçesinde bir vatandaşın öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

36.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

37.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, belediyelerin atık su bedeli tahsil etmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5234) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

38.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AŞTİ’deki otobüs firmalarının şehiriçi servislerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

  39.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, İstanbul’daki olaylarda polisin şiddet kullanmasına ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5236) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

40.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ticari taksi şoförlerinin güvenliğine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 3.11.2002’den itibaren affedilen veya silinen vergi borçlarına ve mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

42.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Batman TPAO Rafinerisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

43.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Kulp İlçesindeki bir okulun inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

44.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara-Kartaltepe İlköğretim Okulunda meydana gelen hasara ve sorumlu firmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

45.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Menemen Devlet Hastanesinin atık su kanalları olmadan açıldığına ve yetkililer hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5242) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

46.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Batıkentin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5243) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

47.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, SSK hastanelerinin depolarında bekletildiği iddia edilen ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5244) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

49.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Antalya Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastanın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

50.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bebe bisküvilerindeki bir kimyasal maddenin oranının tespitine yönelik analiz sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

51.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kansere ve gıdalardan kaynaklanan hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

52.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, SSK’ya ait hastanelerin devriyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

53.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK hastaneleri bünyesindeki kreşlerin ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

54.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Ünye-Esenyurt Beldesi Sağlık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

55.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Atatürk Eğitim Hastanesindeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

56.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Ankara Numune Hastanesi Hariciye Servisindeki ölümlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5253) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Adana’da hastanelere kabul edilmeyen bir hastanın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5254) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

58.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl merkezindeki bir binanın kullanım şekline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

59.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bal üretimi ve ihracatı ile sahte bal iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

60.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bebe bisküvilerindeki bir kimyasal maddenin oranına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

61.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’a bağlı bazı ilçelerde Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

62.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’da Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin durdurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

63.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, kaçak alkollü içecek üretimine ve TAPDK’nın görev alanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5260) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

64.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Bandırma Limanının özelleştirilmesinin Eti Holding A.Ş.nin ihracatına olan etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

65.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla kurulan uzlaşma komisyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5262) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

66.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki vize uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

67.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 2004-2005 yıllarında verilen işçi kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

68.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’da meydana gelen uçak kazasına yönelik soruşturmaya ve ödenen tazminata ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

69.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Hani İlçesindeki Askerlik Şubesinin başka bir ilçeye nakline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2005)

70.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Belediyeler Kanununun geçici 7 nci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen bir yetkiye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5267) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

71.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, orman vasfını kaybetmiş bazı tarım arazilerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

72.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, tarihi Edirne-Tunca Köprüsüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

73.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, din görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)