BIM BİM 2 2 2004-10-22T08:00:00Z 2004-10-25T12:35:00Z 2004-10-25T12:35:00Z 5 2209 12595 TBMM 104 25 15467 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 10

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ekim 2004 Cuma

 

 

 

Tasarı

 

            1.- İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Unıversıade) Kanun Tasarısı (1/899) (Plan ve Bütçe ve  Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004)

 

Teklifler

 

            1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/321) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

            2.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/322) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/249) (S. Sayısı: 510) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

2.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/250) (S. Sayısı: 511) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/251) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            4.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/259) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/260) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            6.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Teskeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/261) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            7.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/268) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

            8.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/269) (S. Sayısı: 517) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            9.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/270) (S. Sayısı: 518) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            10.- Karaman Milletvekili Fikret Ünlü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/271) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            11.- Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/272) (S. Sayısı: 520) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            12.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/273) (S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            13.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan  ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/274) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            14.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/276) (S. Sayısı: 523) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            15.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/277) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            16.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/278) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            17.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/279) (S. Sayısı: 526) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            18.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/280) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            19.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/281) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

            20.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/282) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

2.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Özelleştirme İdaresinin Erdemir’deki hissesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3796) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, özürlülerin istihdam sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3797) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlanmasına ve elektriğe uygulanan KDV’ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3798) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

4.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, çiftçilerimizin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3799) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

5.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, pamuk primi ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3800) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Mazı Dağı mevkiinde SHÇEK’e tahsis edilen binaların tamamlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3801) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir binanın satış ihalesine ve ihaleyi kazanan gruba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3802) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 3004 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3803) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

9.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, bazı il  ve ilçelerde tarımsal amaçlı arazi satın alan yabancılara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3804) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Büyükorhan İlçesindeki Cumhuriyet Meydanı yol düzenleme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3805) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

11.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Meke Gölünün doğal yapısını korumak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

12.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, orman niteliğini kaybeden alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3807) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Elmalı Avlan Gölü’nün yeniden canlandırılması çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3808) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

14.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Vakıfbank’ın Milli Eğitim Bakanlığının kullanımına verdiği otomobillere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 710.2004)

15.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Milet’deki tarihi eserlerin korunmasına yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3810) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

16.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa İlindeki Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği irtibat bürosunun kapatılma nedenlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3811) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

17.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa-Akçakale Gümrük Kapısının 1. sınıf olabilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3812) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TRT’nin yeni yayın dönemi programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin 2003-2004 sezonunda Almanya ve İspanya Futbol ligi maçlarını yayınlama anlaşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

20.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, bir TRT çalışanı hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

21.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’nin logo ve kanal kimliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir Ovası Yeraltı Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3817) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

 23.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İSKEN Sugözü Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Zeki Müren’in, yeni nesillere tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

25.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun’da eski öğretmenevi binasının “Kent Müzesi” yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

26.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, bir İngilizce ders kitabında yer alan Atatürk hakkındaki ifadeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

 27.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Cihanbeyli-Kandil Kasabasına lise açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

28.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, ücretsiz ders kitabı dağıtımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

29.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta İlindeki öğretmen açığına ve yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

30.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, çiftçilerin satın alma gücüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

31.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Ege Bölgesindeki zeytin ağaçlarını tehdit eden verticillum hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

33.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, çiftçilere destekleme primi ödemelerinin kolaylaştırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

34.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, çiftçilerin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

35.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da “damızlık sığır yetiştiriciliği” projesinin ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

36.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Pozantı-Ulukışla otoyolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Gemlik İlçesinde balıkçı limanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3832) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

38.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde Samsun İl Telekom Müdürlüğünden il dışında görevlere atanan personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3833) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ankara’da son zamanlarda meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

40.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK ödemelerinin usul ve esasları ile kurumun ödemelerden kaynaklanan zararlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Et ve Balık Kurumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

42.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, yatırım teşviki uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)

43.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’un, kanser riski yüksek bölgelerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004)