BİM BİM 2 1 2004-10-06T08:07:00Z 2004-10-06T08:07:00Z 10 4670 26620 TBMM 221 53 32691 9.4402 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 1

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Ekim 2004

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

3.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

6.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

7.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Irak’la ticari ilişkilerimize ve öldürülen vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

8.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

9.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, SSK logosu bulunmayan sağlık karnelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

11.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

12.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

13.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

14.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

16.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

17.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Ergani’de “Ağır Ceza Mahkemesi” kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

18.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

19.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

20.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis soruşturması komisyonunda tanık olarak dinlenen bir uzmana ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, TBMM Vakfının kapatılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bir Meclis soruşturması komisyonunda tanık olarak dinlenen uzmana ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 22 nci Dönemde yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Türk Ceza Kanunu Tasarısının geri çekilme nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3588) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

6.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, istatistiki bölge birimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, 4916 sayılı Kanuna göre yabancıların arazi alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

8.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, anason üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

9.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Türk Ceza Kanununda zina ile ilgili yapılacak değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasındaki protokole göre yapılan okul inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

11.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, TMSF’nin el koyduğu mallar üzerindeki tasarrufuna ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

12.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

13.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi süreci ile ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir gruba ait araçların TMSF tarafından satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3597) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyeleri ile atanma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

16.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, yoksulluğun ve işsizliğin azaltılması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasındaki protokole göre yapılacak okul inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

19.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, 5174 sayılı Kanunun siyaset yapma ve seçilme hakkını daralttığı iddia edilen bir hükmüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bir demecinin finans sektöründeki etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, milli gelirdeki artışa ve kamu çalışanlarına 2005 yılı için öngörülen zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

 22.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli Belediyesinde iki sendika arasındaki ihtilafa müdahil olan bakanlığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

23.- Gaziantep Milletvekili Abdülkadir ATEŞ’in, Yeni Türk Lirasının banknot ve sikkelerinin üzerinde yer aldığı söylenen bir ibareye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

24.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, zina tartışmalarının ekonomiye verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, zina tartışmalarının ekonomiye verdiği zarara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, medyayı eleştiren bir demecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

27.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, ABD’nin askeri amaçlı olarak bazı liman ve havaalanlarımızı kullanabilmesini öngören bir tebliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, 4876 sayılı Kanun kapsamında tarım üreticilerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3611) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

29.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, Irak’ta Türklere yönelik saldırılara ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3612) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

30.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop ve ilçelerinde meydana gelen afetin yarattığı hasara ve mağdur olan çiftçilerin sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3613) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

31.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop-Durağan-Çöve Köyünde aşırı yağıştan zarar gören vatandaşlara ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3614) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

32.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3615) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

33.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, yurtdışına çıkan kamyon şoförlerinin tümünün sosyal güvenceye kavuşturulup kavuşturulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3616) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2004)

34.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Bartın İli Kurucaşile İlçesinin balıkçı barınağının onarım ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3617) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2004)

35.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Kastamonu-Taşköprü SEKA fabrikasının özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3618) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2004)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır-Övündü Köyü yolunun açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

37.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli’ndeki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

38.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli’nin, ilçe ve köylerindeki binalarda depreme dayanıklılık araştırması yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3621) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

39.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Tekirdağ yakınlarındaki Altınova Kavşağındaki kazaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

40.- Trabzon Milletvekili M. Akif  HAMZAÇEBİ’nin, SSK merkez ve taşra teşkilatında yapılan atamalara ve idari yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3623) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

41.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Çanakkale’deki belediyelerin SSK’ya olan borçları ve haciz durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3624) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

42.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Antalya-Gündoğmuş-Kızıldere mevkiindeki orman yangınında ölen görevlilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

43.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla isimli gemi hakkındaki iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2004)

44.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Gelibolu Tarihi Milli Parkı Özel Hesabına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3627) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

45.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, İskenderun Limanı açığında batan MV Ulla isimli, toksik atık yüklü gemiye ve bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3628) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

46.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Ortakonuş Köyünde meydana gelen orman yangını ve bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3629) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

47.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Irak’ta Türk vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için öngörülen tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3630) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

48.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir terör örgütü tarafından Kuzey Irak’a kaçırılan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3631) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

49.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Irak’taki Türkmen soydaşlarımızın korunması için hükümetin girişimlerine ve sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3632) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

50.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, son büyükelçiler kararnamesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3633) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, amatör spor müsabakalarında görev alan çalışanların ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, amatör klüp müsabakaları sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

53.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’ye devredilen Demirbank’ın, aktif ve pasif tutarlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3636) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

54.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bilanço hesaplama yöntemine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3637) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

55.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin, bugüne kadar yaptığı tahsilatın mahiyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3638) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

56.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin, el koyduğu malları kullanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3639) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

57.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 2003/1 sayılı raporunun önerilerinin gereğinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3640) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İmar Bankası ile ilgili yabancı uzmanlara hazırlatılan rapora ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3641) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

59.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının değişen bilgisayar sistemine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3642) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

60.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından yürütülen döviz kredisi alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3643) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

61.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması için verilen Hazine desteğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3644) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasındaki kamuya ait hesaplara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3645) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2004)

63.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, DİE’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tablosunun stok değişmeleri kalemine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3646) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

64.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, TRT’nin düzenlediği bir beste yarışmasına ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3647) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

65.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, Isparta-Konya Doğalgaz Hattının Tuzlukçu İlçesindeki bölümünde kamulaştırma işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

66.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya Gazipaşa Havaalanı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3649) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

67.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Yatağan Termik Santralindeki baca gazı arıtma cihazının çalıştırılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3650) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

 

 

 

68.- Samsun milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Bafra’da doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

69.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, vekil kaymakamlarla yönetilen ilçelere ve bu uygulamaya son verecek çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3652) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

70.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vazife malulü emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3653) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

71.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kocaeli-Körfez İlçesindeki LPG boru hattının durumu ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3654) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

72.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, halk ekmek fabrikası ekmek kuponlarının sahtelerinin basıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3655) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

73.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 60 personelin emekli olmaya zorlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3656) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

74.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara ve ilçelerinde meydana gelen hayvan hırsızlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3657) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

75.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Bafra Belediyesinin bir ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3658) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

76.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, muhtarların kayıt yenileme işlemlerine ve ücret alınıp alınmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3659) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

77.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Emniyet teşkilatından bazı personelin idareyle mahkemelik olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3660) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

78.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

79.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, polis memurluğundan komiser yardımcılığına terfi sınavlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2004)

80.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir yayın kuruluşu hakkında basında yer alan iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3663) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

81.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, belediyelerce düzenlenen festivallere bakanlıkça yapılan yardımlara ve bunun ölçütlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

82.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, mülkiyeti Emekli Sandığına ait bazı otellere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3665) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

83.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, TEKEL başmüdürlüklerinin kapatılma ve birleştirilme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2004)

84.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, YURT-KUR Yönetmeliğindeki bir hükme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3667) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

85.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

86.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Osmangazi Üniversitesinde verilen bir akademik ünvanla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3669) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki öğretmen açığı ve bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

88.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, ilköğretim okulları ihaleleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

89.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, eğitim çalışanlarına sağlanan sosyal yardımlar ve bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

90.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Muğla ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüklerinin uygulama farklılığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3673) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

91.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Bakanlığın kursunu tamamlayıp da öğretmen olamayan Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar bölümü mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3674) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da Zeytin Teknolojisi Meslek Lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3675) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

93.- İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, İMKB ile imzalanan protokole göre açılan okul binaları inşaatı ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

94.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, bakanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

95.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunun Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmek üzere kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

96.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, teknik öğretmen atamalarına ve teknik öğretmen yetiştiren okullarda sınırlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3679) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

97.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, bakanlığın hazırladığı bir ders kitabında Atatürk hakkındaki bir ifadeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3680) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

98.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, tarımsal maliyetlerdeki artışa rağmen buğday fiyatlarının düşürülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3681) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

 99.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Atatürk Orman Çiftliği arsasının Gençlerbirliği Spor Kulübüne kiralanmasına ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3682) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

100.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, 4916 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3683) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

101.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tarıma yapılan destekleme uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3684) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2004)

102.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik alım şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3685) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli ve ilçelerinde zeytin sektörünü geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3686) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2004)

104.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kumluca İlçesi Yeşilgöl bölgesinde yaşanan toprak kaymasına ve önlem alınıp alınmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3687) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

105.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Serik-Üründü Köyünün karayolu asfaltlama çalışmalarına ve asfalt yolu olmayan köylere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3688) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

106.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kaş-Çamlıköy Köyünü Fethiye’ye bağlayan yolun asfaltlama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3689) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

107.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ve çıkan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

108.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Çukurova ve Amik Ovasında yeşil kurt zararlısıyla mücadeleye ve pamuk üreticisini destekleyici çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

109.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Bafra’da aşırı yağış ve sel baskınlarında zarar gören çiftçilerimizin borçlarına ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3692) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)

110.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çiftçiye taahhüt edilen mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3693) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

111.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Tekel Şarap ve İçki Fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması ile üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3694) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

112.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, hemzemin geçitlerdeki bariyer ve sinyalizasyon eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

113.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, İzmir Limanındaki altyapı ve organizasyon eksikliği nedeniyle ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

114.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Kayseri-Sivas ve Erzincan-Erzurum demiryolları güzergahındaki kavak ve söğüt ağaçlarının kesim ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

115.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat Liman Başkanlığının ne zaman kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3698) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.2004)

116.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 5187 sayılı Basın Kanununu ihlal ettiği iddia edilen yayın organı ve gazetecilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, küçük sanayicilerin almak zorunda olduğu “kapasite raporu” işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3700) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2004)

 118.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Devlet Hastanesinin kapatılan kreşine ve personelinin kreş ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3701) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

119.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, uluslararası ticarette gümrük vergileri ve kotaların kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3702) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004)

 

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesini 11.8.2004 tarihinde geri almıştır. (6/1214)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesini 11.8.2004 tarihinde geri almıştır. (6/1231)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL,   basına yansıyan bir açıklamasına ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesini 23.9.2004 tarihinde geri almıştır. (6/1237)

4.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU,   Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesini 23.8.2004 tarihinde geri almıştır. (6/1238)

5.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU, Antalya-Side’deki Portikli  Yolda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin  Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesini 23.8.2004 tarihinde geri almıştır.  (6/1251)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan Merkez Bankası ile ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2849)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2852)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan adli sistemin işleyişi ve yolsuzluklarla ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2853)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, ithal ilaçların satış fiyatlarında döviz kurundan kaynaklanan değişmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2878)

5.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, ithal ilaçlarda yapılan fiyat indirimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2881)

6.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bazı üst düzey bürokratların başka görevler de aldıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2882)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yarım kalan yatırımlar nedeniyle Hazinenin uğradığı zarara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2904)