BIM Normal deneme 2 0 2003-04-22T14:54:00Z 2003-04-30T14:26:00Z 2003-04-30T14:26:00Z 2 496 2832 TBMM 23 5 3477 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  99

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Nisan 2003 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/584) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

Tezkereler

            1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/247) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)

            2.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/248) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            3.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/249) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            4.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/250) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

Raporlar

            1.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tarihi: 28.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı İle 8.6.1984 Tarihli ve 222 Sayılı Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29.10.1989 Tarihli ve 389 Sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18.1.1990 Tarihli ve 400 Sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 9.8.1991 Tarihli ve 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname ve Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/546, 1/63, 1/142, 1/151, 1/180) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 28.4.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

            1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, basında yer alan kamu bankaları genel müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            2.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, Devlet  Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

            1.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un,  personel atamalarına ve emekliye sevk edilen personele  ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

2.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, hayvancılığın geliştirilmesi için kullandırılan kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, bir Bakanın Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeliğinin sona ermesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)